Net Insight och Dimetis partnerskap erbjuder förbättrad end-to-end-provisionering med inbyggd schemaläggning och bokning

, ,
Stockholm - Net Insight, en ledande leverantör av effektiva och skalbara
transportlösningar för media-, TV- och IP-nät, tillkännagav idag ett samarbete
med Dimetis för att ytterligare förbättra end-to-end-provisionering med inbyggd
schemaläggning och bokning av media.


Samarbetet mellan Net Insight och Dimetis kommer att gynna nätägarna i media-
och broadcastsegmenten. Network management funktioner är en förutsättning för
att säkerställa en högkvalitativ leverans av media och är en integrerad del av
dessa företags arbetsflöde och processer. Integrationen mellan Nimbra-
plattformen och BOSS Link Manager® kombinerar en högprestandalösning för
videotransport med ett av de främsta styrprogrammen, som optimerar mediaflödet
över studio- och transportnät. Detta i sin tur underlättar utbytet av media och
ökar den operationella effektiviteten. Lösningen underlättar också
schemaläggning och bokning för slutanvändaren.

Per Lindgren, Affärsutvecklingschef och grundare på Net Insight, kommenterar:
"Vårt samarbete med Dimetis stärker vårt erbjudande för våra kunder genom att
möjliggöra schemaläggning och bokning av Nimbra-nätets resurser för on-demand-
tjänster."

Dr Shahin Arefzadeh, Dimetis CTO/COO, avslutar "Vi har funnit att Net Insights
Nimbra-plattform är en väl beprövad transportlösning som garanterar reliabilitet
och skalbarhet. Hos de kunder där Net Insight och Dimetis lösningarna är
integrerade, som till exempel i det omfattande nätverket hos Hibernia Media, får
kunderna en optimal lösning för nätverksstyrning. "


För mer information, kontakta:
Per Lindgren, Affärsutvecklingschef och grundare på Net Insight AB,
+46 8 685 04 00,per.lindgren@netinsight.net


Om Net Insight
Net Insight erbjuder världens mest effektiva och skalbara transportlösning för
medianät, digitalt marksänd TV, mobil-TV-nät och IPTV/kabelTVnät.

Net Insights produkter garanterar fullständig tjänstekvalitet (100% QoS) och tre
gånger mer effektivt utnyttjande av bandbredden i konvergerade transportnät. Net
Insights plattform Nimbra(TM) levererar video, tal och data med 50 procent lägre
driftskostnader och ökar kundens konkurrenskraft för existerande och nya
intäktsgenererande TV- och videotjänster.

Fler än 130 kunder levererar publika mediatjänster med Net Insights produkter i
mer än 50 länder. Net Insight är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm.

För mer information, se www.netinsight.net

Om Dimetis
För mer information, sewww.dimetis.com
Dimetis Mediakontakt: Maria Monaco, Dimetis GmbH
+49 6074 3010-0,marketing@dimetis.de

Net Insight och Dimetis partnerskap:
http://hugin.info/130084/R/1531984/466407pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
    other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
     originality of the information contained therein.

Source: Net Insight AB via Thomson Reuters ONE

[HUG#1531984]