Net Insights mediatransportlösning leder införandet av distribuerade workflowlösningar för produktion på distans och liveevenemang

, ,
Realtidsnätteknologi med låg fördröjning möjliggör centraliserad produktion med
             samma kvalitet som om på plats


LAS VEGAS (NAB 2011), USA - Net Insight, en ledande leverantör av effektiva och
skalbara transportlösningar för media-, TV- och IP-nät, leder utvecklingen mot
distribuerad workflow med transportlösningar som levererar i realtid, med låg
fördröjning och med fullständig servicekvalitet (100% QoS). Distribuerade
workflow-lösningar förbättrar effektiviteten, ger kostnadsbesparingar och
kvalitetsförbättringar av både fjärrstyrda produktionsmiljöer och produktion av
direktsändningar. Det möjliggör fler sändningar av liveevenemang och gör
produktion och redigering av mediainnehåll mer effektivt.

"Användandet av realtids medianätverk minskar kostnaderna och ökar
effektiviteten i editering och medieproduktion", säger Per Lindgren,
affärsutvecklingschef och grundare av Net Insight. "För att möjliggöra en
distribuerad videoproduktion måste nätet erbjuda studiokvalitet med noll
paketförluster och låg fördröjning, vilket ställer krav på att använda Net
Insights Nimbra-plattform, som är marknadens mest effektiva och skalbara
transportlösning för interaktivt innehåll."

Distribuerade workflows möjliggör centralisering av produktionen vilket används
inom både medieproduktion på distans och liveevenemang. Net Insights Nimbra-
plattform tar bort begränsningen vad gäller avståndet mellan platsen för
evenemanget och produktionsstudion. Plattformens unika metod för att kanalisera
nättrafik innebär dessutom effektivt utnyttjande av bandbredden, vilket leder
till ökad kostnadseffektivitet för den totala lösningen.

För bibehållen kvalitet av mediainnehåll i samband med produktion på distans,
måste video transporteras okomprimerad eller lätt komprimerad. Både
fördröjningar i transporten och komprimering bidrar till potentiell försening,
vilket gör Net Insights lösning idealisk för produktionsfasen av mediainnehåll
med bibehållen kvalitet. När det finns ett eget dedikerat fibernät gör Net
Insight det möjligt att skicka okomprimerad video. Om det istället handlar om
transport över ett publikt nät, används oftast JPEG 2000 för högsta möjliga
kvalitet på innehållet.

Distribuerade workflows för liveevenemang

Ett exempel på distribuerade workflows för liveevenemang är Net Insights arbete
tillsammans med Twentyfourseven, en teknisk leverantör inom mediabranschen, och
Telia Sonera International Carrier. Twentyfourseven optimerar produktionen av
liveevenemang genom att centralisera produktionen till Twentyfoursevens
huvudproduktionsanläggning. Detta innebär att endast arenautrustningen behöver
skickas till evenemangsplatsen, vilket eliminerar behovet att sända en OB-buss
och dess tillhörande personal samt en satellitupplänk där evenemanget sker.
Detta ger betydande kostnadsbesparingar. Twentyfourseven erbjuder
bredbandskapacitet till sina kunder genom Telia Sonera International Carriers
globala fibernät, som bygger på Net Insights Nimbra-plattform. Detta arbetsflöde
tillsammans med det högkvalitativa medienätet, gör det möjligt för personalen
att fjärrstyra arenautrustning såsom kameror, ljud- och kommentatorutrustning
från det centrala kontrollrummet.

TeliaSonera International Carrier tillhandahåller tjänsten Media Connect för
tillfällig användning av deras globala fibernät för transport av video. Denna
tjänst är idealisk för den här typen av tillämpning, eftersom prissättningen är
baserad på icke-kontinuerlig användning. Tjänsten är utformad för att möta höga
kvalitetskrav för direktsändningar med 10 Gbps kapacitetslänkar för
videotransport från olika evenemang.


Distribuerade workflows för post-produktion

VCC GmbH Agency for Postproduction (VCC), en av Europas största agenturer för
post-produktion, använder Net Insights utrustning för distribuerad workflow-
produktion. Företaget installerade Net Insights Nimbra-plattform för att minska
både tid och resekostnader vid produktion av TV-spotar, reklamfilm och annat
videomaterial för sina kunder. VCC sänder okomprimerat material från sitt
huvudkontor i Hamburg till dotterbolag i Babelsberg, Berlin, Düsseldorf,
Frankfurt och Leipzig. Kunder kan titta på och diskutera materialet och
redigering kan göras av samma material i realtid trots att man arbetar på olika
platser. Tidigare fick VCC-teamet och kunderna resa till huvudkontoret i Hamburg
för att granska och redigera videomaterialet.

VCC använder Net Insights Nimbra-plattform och har installerat en 2,5 Gbps
ringlösning som skickar professionell video i realtid över HD-SDI, SD-SDI och
Ethernet. Lösningen passar de större videofilformat (2K och HDTV) som krävs för
att möta dagens standard för filmer, tv och reklam.

"Vi är nu mer konkurrenskraftiga och våra kunder uppskattar den support,
flexibilitet och höga produktionskvalitet som vi erbjuder med detta alternativa
sätt att producera," säger Frank Schliefer, CTO på VCC GmbH Agency for
Postproduction.
Net Insight ställer ut i monter SU3323 på NAB 2011.

För mer information, kontakta:
Per Lindgren, Affärsutvecklingschef på Net Insight AB,
+46 8 685 04 00,per.lindgren@netinsight.net


Om Net Insight
Net Insight erbjuder världens mest effektiva och skalbara transportlösning för
medianät, digitalt marksänd TV, mobil-TV-nät och IPTV/kabelTVnät.

Net Insights produkter garanterar fullständig tjänstekvalitet (100% QoS) och tre
gånger mer effektivt utnyttjande av bandbredden i konvergerade transportnät. Net
Insights plattform Nimbra(TM) levererar video, tal och data med 50 procent lägre
driftskostnader och ökar kundens konkurrenskraft för existerande och nya
intäktsgenererande TV- och videotjänster.

Med Net Insights produkter levererar våra kunder publika mediatjänster till mer
än 100 miljoner människor i mer än 50 länder. Net Insight är noterat på NASDAQ
OMX Nordic Exchange, Stockholm.

För mer information, sewww.netinsight.net

Om Twentyfourseven

För mer information, sewww.twentyfourseven.se


Om TeliaSonera International Carrier

För mer information, sewww.teliasoneraic.com


Om VCC GmbH Agency for Postproduction

För mer information, se www.vcc.deNet Insights mediatransportlösning leder införandet av distribuerade:
http://hugin.info/130084/R/1505111/440009pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
  other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
   originality of the information contained therein.

Source: Net Insight AB via Thomson Reuters ONE

[HUG#1505111]