Net Insight fortsätter att expandera geografiskt via partners

, ,
Företaget ökar andelen indirekt försäljning från 34 procent 2009 till 38 procent
   år 2010 och tecknar avtal med fem nya partners för att stödja fortsatt
          tillväxtLAS VEGAS (NAB 2011), USA - Net Insight, en ledande leverantör av effektiva och
skalbara transportlösningar för media-, TV- och IP-nät, tillkännager idag en
ökning av andelen indirekt försäljning från 34 procent till 38 procent 2010 och
fem nya partners i Europa, Afrika och Latinamerika. Företaget har nu fler än 40
partners.

"Geografisk tillväxt genom partners är ett viktigt mål för Net Insight," säger
Per Lindgren, Affärsutvecklings-chef och grundare av Net Insight. "På lång sikt
vill vi öka våra intäkter via partners och vi visar fortsatt framgång mot detta
mål."

Taltech International har en stark närvaro i Latinamerika och ska bygga upp Net
Insights närvaro ytterligare på denna marknad. TalTech kommer att fokusera på
CATV då det förväntas en stark tillväxt inom denna sektor i Latinamerika. Mer
information finns påwww.taltechnologies.net


DIEM Technologies kommer att fokusera på Italien och är ledande inom TV-och
satellitkommunikation. Med stora företag och statliga organisationer som kunder
kommer DIEM att sälja Net Insight inte bara lokalt, utan även internationellt.
DIEM tillhandahåller systemdesign och nätimplementationer för digital TV och
satellitkommunikation. Mer information finns påwww.diemtech.com


Broadcast & Installation Engineering (B & I) är Net Insights första
sydafrikanska samarbetspartner och är en framgångsrik och mycket ansedd
systemintegratör i Sydafrika och utomlands. B & I kommer att erbjuda Nimbra-
plattformen till Sydafrika och marknader söder om Sahara i Afrika. Fokus kommer
att ligga på B & I:s potential att sälja till den betydande och framväxande DTT-
marknaden. B & I kommer också att erbjuda en färdig lösning (digital, IP, DV2-
T2) baserad på Net Insights Nimbra-lösning och Thomsons TV-sändare. Mer
information finns påwww.broadcast.za.net/


Video Broadcast S.A är ett företag som tillhandahåller lösningar inom ljud,
video, TV och telekommunikation i Peru. Video Broadcast har en lång historia
inom den peruanska TV-marknaden och tillför viktiga kontakter till de flesta TV-
kanalerna och mediaaktörerna inom Peru. Då Peru är mitt i digitalisering av tv-
distributionen kommer detta att vara en viktig marknad för Net Insight. Mer
information finns påwww.vb.com.pe/.


Via AT Logistics når Net Insight Colombia med en stark portfölj av kontakter och
resurser. AT Logistics kommer att fokusera på teleoperatörer främst i Colombia.
Då teleoperatörerna kommer att spela en viktig roll i processen kring
digitalisering av TV kommer Net Insight gedigna erfarenhet inom telekom att vara
en viktig faktor för denna DVB-T-marknad. Mer information finns påwww.at-
logistics.com

Net Insight ställer ut i monter SU3323 på NAB 2011.

För mer information, kontakta:

Per Lindgren, Affärsutvecklingschef på Net Insight AB, +46 8 685 04 00,
per.lindgren@netinsight.net

Om Net Insight
Net Insight erbjuder världens mest effektiva och skalbara transportlösning för
medianät, digitalt marksänd TV, mobil-TV-nät och IPTV/kabelTVnät.

Net Insights produkter garanterar fullständig tjänstekvalitet (100% QoS) och tre
gånger mer effektivt utnyttjande av bandbredden i konvergerade transportnät. Net
Insights plattform Nimbra(TM) levererar video, tal och data med 50 procent lägre
driftskostnader och ökar kundens konkurrenskraft för existerande och nya
intäktsgenererande TV- och videotjänster.

Med Net Insights produkter levererar våra kunder publika mediatjänster till mer
än 100 miljoner människor i mer än 50 länder. Net Insight är noterat på NASDAQ
OMX Nordic Exchange, Stockholm.


För mer information, sewww.netinsight.net
Net Insight fortsätter att expandera geografiskt via partners:
http://hugin.info/130084/R/1505120/440034pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
  other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
   originality of the information contained therein.

Source: Net Insight AB via Thomson Reuters ONE

[HUG#1505120]