Net Insight erhåller utökningsorder för marksänd digital-TV i Argentina

, , , , , , ,
LAS VEGAS (NAB 2011), USA - Net Insight, en ledande leverantör av effektiva och
skalbara transportlösningar för media-, TV- och IP-nät, meddelar idag att Arsat
genom sin integratör Invap har valt Net Insights Nimbra-plattform för den
nationella marksända digital-TV-plattformen i Argentina.

OBS! DENNA ORDER TILLKÄNNAGAVS I PRESSRELEASE DEN 28 MARS 2011, MEN DÅ UTAN
KUNDENS NAMN OCH KOMMENTARER FRÅN KUNDEN.

Arsat, som är ansvariga för utbyggnaden av infrastrukturen, valde Nimbra-
plattformen för det nationella distributionsprojektet i maj 2010. Net Insight
har fram till idag vunnit tre olika order relaterade till det digitala
markbundna TV-nätet i Argentina, varav två under 2010.

Ordervärdet överstiger 4 miljoner kronor.


Byggandet av det nationella digitala markbundna TV-nätet (DTT) i Argentina är
baserat på ett statligt investeringsbeslut att stödja distributionen från fyra
statligt ägda kanaler. Det nationella nätet byggs ut stegvis med många
sändarstationer framöver.


Den nationella plattformen kommer att sända ut ett flertal nationella och
regionala kanaler. Planen är att införliva olika signaler i SD, HD och mobil-TV.
DTT-nätet kommer att baseras på Net Insights Nimbra-plattform för att
distribuera videotjänster i hela landet. Nätverket kommer att tillhandahålla
skalbar multicastkapacitet samt inkludera Net Insights unika funktion Time
Transfer för GPS-oberoende tidssynkronisering. Kunden kommer även att införa
Nimbra Vision, ett komplett verktyg för effektiv drift och underhåll av Nimbra-
nät.

"Arsat baserar transportfibernätet, av ISDB-T-standard, på Nimbra-plattformen.
Efter utvärdering och test visade Nimbra-plattformen sig uppfylla den höga
kvalitet och kontroll som krävs för vårt nationella distributionsnät," säger
Mariano Goldschmidt, marknadschef på Arsat.

"Net Insight stärker sin position inom marksända digital-TV-nät globalt och
detta är den tredje ordern i Argentina, säger Fredrik Trägårdh, VD på Net
Insight. "Det är den största installationen av GPS-oberoende synkronisering med
ISDB-T-standard i regionen".

Informationen är sådan som Net Insight ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 11 april 2011 kl. 16.30.


För mer information, kontakta:
Fredrik Trägårdh, VD på Net Insight AB,
+46 8 685 04 00,fredrik.tragardh@netinsight.net


Om Net Insight
Net Insight erbjuder världens mest effektiva och skalbara transportlösning för
medianät, digitalt marksänd TV, mobil-TV-nät och IPTV/kabelTVnät.

Net Insights produkter garanterar fullständig tjänstekvalitet (100% QoS) och tre
gånger mer effektivt utnyttjande av bandbredden i konvergerade transportnät. Net
Insights plattform Nimbra(TM) levererar video, tal och data med 50 procent lägre
driftskostnader och ökar kundens konkurrenskraft för existerande och nya
intäktsgenererande TV- och videotjänster.

Med Net Insights produkter levererar våra kunder publika mediatjänster till mer
än 100 miljoner människor i mer än 50 länder. Net Insight är noterat på NASDAQ
OMX Nordic Exchange, Stockholm.

För mer information, sewww.netinsight.net

Om Arsat

För mer information, se www.arsat.com.ar/ingles/home_ing.html

Om Invap

För mer information, se www.invap.com.ar/index.php?lang=enNet Insight erhåller utökningsorder för DTT i Argentin:
http://hugin.info/130084/R/1505243/440149pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
    other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
     originality of the information contained therein.

Source: Net Insight AB via Thomson Reuters ONE

[HUG#1505243]