Net Insights grundare konverterar A-aktier till B-aktier

, , , , , ,

Stockholm – Net Insight, en ledande leverantör av effektiva och skalbara transportlösningar för media-, TV- och IP-nät, meddelar idag att en av Net Insights grundare konverterar A-aktier till B-aktier.

I enlighet med Net Insights bolagsordning (§5 andra stycket) kan aktier av serie A på begäran av ägare till sådana aktier omvandlas till aktier av serie B.

En av Net Insights grundare, Christer Bohm, har begärt konvertering av A-aktier till B-aktier.

Christer Bohm konverterar 150 000 A-aktier. Konvertering görs i förhållandet 1:1. Efter konverteringen har Christer Bohm 440 000 B-aktier.

Efter konverteringen så finns 1 000 000 A-aktier och antalet B-aktier uppgår till 388 933 009. Totala antalet aktier uppgår till 389 933 09 och det totala antalet röster till 398 933 009.

Informationen är sådan som Net Insight ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 juni 2015 kl. 10.00

För mer information, kontakta:
Thomas Bergström, Finanschef på Net Insight AB, +46 8 685 04 00, thomas.bergstrom@netinsight.net

Om Net Insight

Net Insight erbjuder världens mest effektiva och skalbara transportlösning för medianät, digitalt marksänd TV och IPTV/kabelTVnät.

Net Insights produkter garanterar fullständig tjänstekvalitet (100% QoS) och tre gånger mer effektivt utnyttjande av bandbredden i konvergerade transportnät. Net Insights plattform NimbraTM levererar video, tal och data med 50 procent lägre driftskostnader och ökar kundens konkurrenskraft för existerande och nya intäktsgenererande TV- och videotjänster.

Fler än 200 kunder levererar affärskritiska mediatjänster med Net Insights produkter i över 60 länder.Net Insight är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm.

För mer information, sewww.netinsight.net

Net Insight pressmeddelande


This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Net Insight AB via Globenewswire

HUG#1932102