Inbjudan till presentation av Net Insights rapport januari-juni 2015

, ,

Stockholm – Net Insights delårsrapport för andra kvartalet publiceras den 22 juli 2015 kl. 8:45.
En webbsänd telefonkonferens hålls kl. 9:30 samma dag.

Den webbsändna telefonkonferensen, som kommer att hållas på engelska, inleds med en kort presentation av rapporten, vilken sedan följs av en frågestund. Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor både via telefon och via webbsändningen där även presentationsmaterialet går att följa.
Från Net Insight deltar Fredrik Tumegård, vd, samt Thomas Bergström, finanschef.

Webbsändning: Besök vår hemsida www.netinsight.net för länk till webbsändningen och presentationsmaterial. Då webbsändningen pågår finns möjlighet att ställa frågor via webben. Webbsändningen kommer även att finnas tillgänglig efteråt på hemsidan.

Telefonkonferens:För att delta i telefonkonferensen, som i huvudsak är till för analytiker och institutionella investerare, och därmed kunna ställa frågor vänligen ring 08 566 426 66.

Finansiell rapport:
Delårsrapporten för andra kvartalet kommer att finnas på: www.netinsight.net/sv/Investerare/Finansiella-rapporter

Välkommen!

Fredrik Tumegård
Verkställande direktör

 

För mer information, kontakta:

Anna Karin Verneholt, VP Communications & Marketing, +46 8 685 04 00, anna.karin.verneholt@netinsight.net

 

Om Net Insight

Net Insight erbjuder världens mest effektiva och skalbara transportlösning för medianät, digitalt marksänd TV och IPTV/kabelTVnät.

Net Insights produkter garanterar fullständig tjänstekvalitet (100% QoS) och tre gånger mer effektivt utnyttjande av bandbredden i konvergerade transportnät. Net Insights plattform NimbraTM levererar video, tal och data med 50 procent lägre driftskostnader och ökar kundens konkurrenskraft för existerande och nya intäktsgenererande TV- och videotjänster.

Fler än 200 kunder levererar affärskritiska mediatjänster med Net Insights produkter i över 60 länder. Net Insight är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm.

 

För mer information, sewww.netinsight.net

 

Inbjudan till presentation av Net Insights rapport januari-juni 2015


This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Net Insight AB via Globenewswire

HUG#1932806