Net Insight vinner nyckelorder på Aperi

, , , , , , ,

Stockholm – En ledande nordamerikansk nätoperatör har valt Aperi för sitt nya affärskritiska mediatjänstenät. Aperi är en del i Net Insights produktportfölj för distribuerad IP-media. Det totala ordervärdet är cirka 900 000 USD och huvuddelen kommer att levereras under det tredje kvartalet 2021.

Som ett led i Net Insights strategi att växa kärnverksamheten Media Networks förvärvades i början av 2020 produktportföljen Aperi för att komplettera och stärka det befintliga kunderbjudandet. Sedan dess har fokus varit på att anpassa produktutvecklingen till marknaden och att säkerställa leveranser till befintliga kunder.

Aperi-erbjudandet är en nyckelkomponent i Net Insights strategi att erbjuda öppna, automatiserade och standardiserade IP-lösningar till alla slags nätverk inklusive molnbaserade. Lösningarna är fullt skalbara och anpassade för att ge förstklassiga arbetsflöden inom distribuerade medianät världen över. Net Insights kunder kommer fortsätta att kunna dra nytta av den samordnade utvecklingen och innovationen mellan de strategiska produktlinjerna Aperi, Nimbra 1000 och Nimbra Edge.

”Detta är den hittills största ordern sedan Aperi förvärvades och är ett bevis på hur konkurrenskraftig Aperi och vår breda IP-produktportfölj är,” säger Crister Fritzson, vd på Net Insight. ” Nu ser vi fram emot att stödja vår kund i implementeringen av deras nya nät.”

För mer information, kontakta:
Crister Fritzson, vd på Net Insight AB, 0733 357 0 01, crister.fritzson@netinsight.net

Om Net Insight

Net Insight (Nasdaq: NETI B) definierar framtidens sätt att transportera media, vilket möjliggör för rättighetsägare, tv-bolag, produktionsbolag, tjänsteleverantörer och företagskunder att producera och leverera framtidens livesport, nyheter och online-innehåll. Net Insight driver transformationen till IP, virtualisering och moln och har utvecklat marknadens mest öppna och molnanpassade plattform för mediakontribution, distribution, liveproduktion och tjänsteorkestrering.

I över 20 års tid har världens ledande mediabolag förlitat sig på Net Insight och bolaget driver marknaden för mediatransport. Net Insight kombinerar marknadserfarenhet och R&D-expertis med djup IP-kompetens från egenutvecklad livestreaminglösning för vidareutveckling av den Emmy®-vinnande Nimbra-portföljen för framtidens mediabehov. Med en stark vision om framtiden för IP- och moln-baserade lösningar möjliggör Net Insight för världens ledande mediabolag att enkelt och kostnadseffektivt producera och leverera innehåll till tittare oavsett var de befinner sig.

För mer information, se netinsight.net

Twitter: @NetInsight, twitter.com/NetInsight
LinkedIn: @Net Insight, www.linkedin.com/company/net-insight/