Net Insight AB:s valberedning inför årsstämma 2022

, , , ,

Net Insight AB:s valberedning inför årsstämma 2022 har utsetts baserat på ägarförhållandena per den 31 augusti 2021 i enlighet med principerna för valberedning som antogs på årsstämma 2021.

Valberedningen består av representanter från tre av de största aktieägarna i bolaget tillsammans med styrelsens ordförande.

Valberedningen består av följande medlemmar:
Jan Barchan (ordförande), utsedd av Briban Invest AB
Martin Wallin, utsedd av Lannebo Fonder
Lars Gauffin
Gunilla Fransson, styrelseordförande i Net Insight AB

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post, senast den 13 mars 2022 till valberedningens ordförande: Jan Barchan, e-post: jan.barchan@briban.se

För mer information, kontakta:
Jan Barchan, valberedningens ordförande, 08-685 04 00 eller e-post enligt ovan.

Gunilla Fransson, styrelseordförande i Net Insight AB, 08-685 04 00 eller e-post: gunilla.fransson@netinsight.net

Om Net Insight

Net Insight (Nasdaq: NETI B) definierar framtidens sätt att transportera media, vilket möjliggör för rättighetsägare, tv-bolag, produktionsbolag, tjänsteleverantörer och företagskunder att producera och leverera framtidens livesport, nyheter och online-innehåll. Net Insight driver transformationen till IP, virtualisering och moln och har utvecklat marknadens mest öppna och molnanpassade plattform för mediakontribution, distribution, liveproduktion och tjänsteorkestrering.

I över 20 års tid har världens ledande mediabolag förlitat sig på Net Insight och bolaget driver marknaden för mediatransport. Net Insight kombinerar marknadserfarenhet och R&D-expertis med djup IP-kompetens från egenutvecklad livestreaminglösning för vidareutveckling av den Emmy®-vinnande Nimbra-portföljen för framtidens mediabehov. Med en stark vision om framtiden för IP- och moln-baserade lösningar möjliggör Net Insight för världens ledande mediabolag att enkelt och kostnadseffektivt producera och leverera innehåll till tittare oavsett var de befinner sig.

För mer information, se netinsight.net

Twitter: @NetInsight, twitter.com/NetInsight
LinkedIn: @Net Insight, www.linkedin.com/company/net-insight/