Net Insight AB : Fredrik Tumegård ny VD för Net Insight

, , , , , ,
Styrelsen för Net Insight AB har utnämnt Fredrik Tumegård till ny vd för Net Insight. Han efterträder Fredrik Trägårdh som, enligt tidigare pressmeddelande, lämnar bolaget efter sju år som vd. Fredrik Tumegård är idag regionschef för Nordeuropa på NEC och han tillträder sin nya position senast den 1 oktober 2013.

Fredrik Tumegård har en bred erfarenhet från telekomindustrin och har tidigare bland annat haft ledande positioner inom TeliaSonera International Carrier och Huawei Technologies. År 2009 började Fredrik Tumegård på NEC som Nordenchef, en roll som sedan utvidgades till regionschef för Nordeuropa.

"Vår bransch befinner sig i stark tillväxt och utvecklingen går extremt snabbt. Både styrelsen och jag är övertygade om att Fredrik Tumegård är rätt person för att leda Net Insight in i framtiden. Framför allt är det hans erfarenhet från både den tekniska och kommersiella sidan, inramad av en gedigen internationell profil, som kommer att tillföra Net Insight den kompetens som krävs för att stärka vår position på marknaden", säger Lars Berg, styrelseordförande på Net Insight.

"Jag ser verkligen fram emot att ta över som vd på Net Insight, ett bolag som är känt för sin höga tekniska höjd, kompetenta personal och mångåriga goda kundrelationer. Samtidigt är TV-och mediamarknaden inne i en spännande utvecklingsfas och jag är övertygad om att jag med mina erfarenheter kommer att kunna bidra till att utveckla bolaget i positiv riktning framöver, säger Fredrik Tumegård.

Anders Persson, vice vd, upprätthåller vd-rollen tills Fredrik Tumegård tillträder.

Informationen är sådan som Net Insight ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 juli 2013 kl. 08.45.

Kort om Fredrik Tumegård
Fredrik Tumegård är 41 år och kommer från Gotland. Han har tidigare bland annat haft ledande positioner inom marknad och försäljning på TeliaSonera International Carrier och Huawei Technologies. Fredrik har också erfarenhet från Ericsson och Transmode.

År 2009 började Fredrik Tumegård på NEC som Nordenchef, inklusive Baltikum, en roll som sedan utvidgades till regionschef för Nordeuropa inklusive Storbritannien, Benelux och Polen. Fredriks åtaganden inom NEC-koncernen inkluderar roller såsom verkställande direktör i NEC UK Ltd., NEC Scandinavia AB (inklusive filialer i Norge och Danmark) och tillhörande dotterbolag NEC Finland Oy.

Fredrik Tumegård har examen från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm och har dessutom studerat ekonomi vid Stockholms Universitet.

För mer information, kontakta:
Lars Berg, Styrelseordförande på Net Insight AB, nås via Anna Karin Verneholt, kommunikationschef på Net Insight AB +46 8 685 06 06, anna.karin.verneholt@netinsight.net

Om Net Insight

Net Insight erbjuder världens mest effektiva och skalbara transportlösning för medianät, digitalt marksänd TV och IPTV/kabelTVnät.

Net Insights produkter garanterar fullständig tjänstekvalitet (100% QoS) och tre gånger mer effektivt utnyttjande av bandbredden i konvergerade transportnät. Net Insights plattform NimbraTM levererar video, tal och data med 50 procent lägre driftskostnader och ökar kundens konkurrenskraft för existerande och nya intäktsgenererande TV- och videotjänster.

Fler än 175 kunder levererar publika mediatjänster med Net Insights produkter i mer än 60 länder. Net Insight är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm.

För mer information, sewww.netinsight.net

Ny VD Net Insight


This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: Net Insight AB via Thomson Reuters ONE
HUG#1713036