Net Insight vinner betydande order för Österrikes rikstäckande digital TV-nät

, , , , , , ,
Net Insight tillhandahåller en effektiv och skalbar medialösning över ORS:s IP-infrastruktur för att distribuera DVB-T2-signaler över hela Österrike.

Stockholm – Net Insight, en ledande leverantör av effektiva och skalbara transportlösningar för media-, TV- och IP-nät, meddelar idag att ett kontrakt har slutits med ORS (Austrian Broadcasting Services GmbH & Co KG), för att distribuera DVB-T2 signaler över hela Österrike. ORS har ensamt ansvar för konstruktion, drifthållning samt underhåll av det marksända nätet, digitala satellitsändningar i Österrike och är som utvald aktör ansvarig för landets nationella digital TV-distribution.

Kontraktet vanns i partnerskap med Net Insights partner TV-Connect Broadcast Systems GmbH. Nimbra-plattformen är en mycket skalbar och effektiv medialösning som kommer att använda ORS:s underliggande IP-infrastruktur för att distribuera rikstäckande DVB-T2-signaler. Nimbra-plattformen stödjer multi-tjänster och möjliggör sändningar av såväl HD-material som ljud/radio-signaler över samma plattform. Net Insights Nimbra 680 högkapacitetsväxel säkrar effektivt multicasting genom hela nätet.

"Innan vi tog beslutet har vi utfört tester av Nimbra-plattformen i vår testmiljö", säger Mr. Jezek, projektledare vid OSR. "Testresultaten visade att Nimbra-plattformen, tack vare dess tjänstekvalitet (QoS) och tjänsteintegritet, förbättrade prestandan på den underliggande IP-infrastrukturen."

Den första fasen i byggnationen, som innefattar mer än 40 stycken Nimbra 680 noder, kommer att starta under tredje kvartalet 2012. Utrullningen av DVB-T2-nätet kommer att fortsätta under 2013 och 2014.

"Ytterligare ett digital TV-nät, ORS har valt Net Insights lösning för att distribuera nästa generations digital TV i Österrike", säger Fredrik Trädgårdh, Verkställande Direktör för Net Insight. "Att ORS, med nationellt ansvar för digital-TV i Österrike, väljer Net Insights produkter är en rejäl kvalitetsstämpel och visar att vi behåller en ledande position på digital TV-marknaden."

Informationen är sådan som Net Insight ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 augusti 2012 kl. 15.00.

För mer information, kontakta:
Fredrik Trägårdh, VD på Net Insight AB, +46 8 685 04 00, fredrik.tragardh@netinsight.net

Om Net Insight

Net Insight erbjuder världens mest effektiva och skalbara transportlösning för medianät, digitalt marksänd TV, mobil-TV-nät och IPTV/kabelTVnät.

Net Insights produkter garanterar fullständig tjänstekvalitet (100% QoS) och tre gånger mer effektivt utnyttjande av bandbredden i konvergerade transportnät. Net Insights plattform NimbraTM levererar video, tal och data med 50 procent lägre driftskostnader och ökar kundens konkurrenskraft för existerande och nya intäktsgenererande TV- och videotjänster.

Fler än 150 kunder levererar publika mediatjänster med Net Insights produkter i mer än 50 länder. Net Insight är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm.
För mer information, sewww.netinsight.net

Om TV-Connect Broadcast Systems (GmbH)
För mer information, sewww.tv-connect.at

 

Om Austrian Broadcast Services (ORS)
För mer information, se www.ors.at

 

Net Insight vinner betydande order i Österrike


This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: Net Insight AB via Thomson Reuters ONE
HUG#1636707