Net Insight utvalda av Kordia för kontributionsnät i Nya Zeeland

, ,
Stockholm - Net Insight, en ledande leverantör av effektiva och skalbara
transportlösningar för media-, TV- och IP-nät, har valts till Aucklands stadsnät
av Kordia i Nya Zeeland.
Kordia är ett ledande mediabolag i Nya Zeeland och är kund till Net Insight
sedan 2006. Nyligen valde Kordia Net Insight och Nimbra 680-plattformen för
utbyggnad av Aucklands stadsnät. Ordern omfattar i denna expansionsfas nya
platser i både Auckland och Wellington.
Det befintliga kontributionsnätet kommer också att användas i september i år för
att erbjuda direktsänd sport till Kordias kunder världen över.
Ordern erhölls via Techtel, Net Insights återförsäljare för Australien och Nya
Zeeland. Techtel har tillhandahållit driftsättning samt utbildning på plats hos
Kordia tidigare i år.

För mer information, kontakta:
Fredrik Trägårdh, VD på Net Insight AB,
+46 8 685 04 00,fredrik.tragardh@netinsight.net

Om Net Insight
Net Insight erbjuder världens mest effektiva och skalbara transportlösning för
medianät, digitalt marksänd TV, mobil-TV-nät och IPTV/kabelTVnät.
Net Insights produkter garanterar fullständig tjänstekvalitet (100% QoS) och tre
gånger mer effektivt utnyttjande av bandbredden i konvergerade transportnät. Net
Insights plattform Nimbra(TM) levererar video, tal och data med 50 procent lägre
driftskostnader och ökar kundens konkurrenskraft för existerande och nya
intäktsgenererande TV- och videotjänster.
Fler än 130 kunder levererar publika mediatjänster med Net Insights produkter i
mer än 50 länder. Net Insight är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm.
För mer information, se www.netinsight.net
Om Kordia
För mer information, se kordia.co.nz
Om Techtel
För mer information, se www.techtel.com.au


Net Insight utvald av Kordia i Nya Zeeland:
http://hugin.info/130084/R/1526687/462344pdf


This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
    other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
     originality of the information contained therein.
Source: Net Insight AB via Thomson Reuters ONE
[HUG#1526687]