Net Insight avyttrar Sye-verksamheten

, , , , , ,

Stockholm – Net Insight har idag tecknat ett avtal om att avyttra sin konsumentstreaminglösning Sye till ett Fortune 500-bolag för 350 MSEK kontant. Transaktionen förväntas slutföras under de närmaste veckorna.

Sye-teknologin har bevisat sin unika förmåga att lösa fundamentala problem inom livestreaming för konsumenter, ett komplext ekosystem med stora och inflytelserika intressenter. Att påverka dessa intressenter är avgörande och marknaden är mindre tillgänglig för ett litet B2B-företag som Net Insight. Mot den bakgrunden och det erhållna budet har Net Insight beslutat att avyttra Sye-verksamheten.

”Det faktum att ett Fortune 500-bolag vill förvärva Net Insights internt utvecklade konsumentstreaminglösning är ett bevis på vår förmåga att utveckla lösningar för videotransport i världsklass,” säger Gunilla Fransson, styrelseordförande i Net Insight. ”Sye har påskyndat Net Insights omvandling till ett avancerat medieteknikföretag och bidragit med ovärderliga kompetenser som kommer att kvarstå hos Net Insight även efter avyttringen.”

Avyttringen möjliggör för Net Insight att öka fokus och investeringar i sin kärnaffär av B2B medietransportlösningar. Kompetenser som byggts upp under utvecklingen och lanseringen av Sye, exempelvis relaterade till virtualiserade mjukvarulösningar och molnbaserad teknik, kommer även framöver att gynna Net Insights affärsområde Media Networks.

Transaktionen innebär avyttring av 100% av aktierna i ett helägt dotterbolag bestående av Sye-verksamheten. Som en del av transaktionen kommer alla relevanta immateriella rättigheter och kontrakt och cirka 30 anställda och konsulter att överföras till köparen. Net Insights affärsområde Streaming Solutions, som innefattar Sye-verksamheten, drivs självständigt, vilket gör att effekterna på övrig verksamhet är begränsad. Streaming Solutions hade ett rörelseresultat på -37,5 MSEK under de första nio månaderna 2019 och hittills har Net Insight investerat cirka 215 MSEK i Sye.

Transaktionen är villkorad av sedvanliga tillträdesvillkor.

För mer information, kontakta:

Anders Harrysson, interim vd på Net Insight AB, 08-685 0400, anders.harrysson@netinsight.net

Om Net Insight

Net Insight är en global ledare inom medianät, resursoptimering och strömningslösningar. Med mer än 20 års erfarenhet är Net Insight idag en pålitlig och betydelsefull partner till kunderna, och en ledande kraft i mediaindustrin för en allt bättre mediaupplevelse.

Net Insight driver utvecklingen av mediaindustrin i en uppkopplad värld där teknologin möjliggör sömlösa möten mellan de som producerar, distribuerar och konsumerar innehåll – oavsett geografisk plats, tekniska resurser och distributionsnätverk. Med djup kunskap och insikt om branschen, genuint kundfokus och världsledande innovativ teknologi, gör Net Insight det enklare att skapa och leverera bättre innehåll på ett mer pålitligt och kostnadseffektivt sätt. Net Insight drivs av idén att allt alltid kan göras smartare, för både dess kunder och kundens kund.

Fler än 500 ledande kunder levererar affärskritiska medietjänster med Net Insights produkter i över 60 länder. Net Insight är noterat på Nasdaq Stockholm.

För mer information, se netinsight.net

Twitter: @NetInsight, twitter.com/NetInsight
LinkedIn: @Net Insight, www.linkedin.com/company/net-insight/