Net Insight tecknar betydande avtal med The Switch

, , , , , , ,

The Switch utökar video- och datatjänster till nationella sportligor med Net Insights medialösning

Stockholm – Net Insight, en ledande leverantör av effektiva och skalbara transportlösningar för media-, TV- och IP-nät, meddelar idag att ett betydande avtal har tecknats med The Switch, en ledande leverantör av kundinitierade videotjänster, för utökning av sitt nuvarande nät. Utbyggnaden och uppgraderingen gör det möjligt att erbjuda video- och datatjänster till nationella sportligor över hela USA.

The Switch, som ägs och drivs av Beers Enterprises, Inc, är en pionjär inom kundinitierade videotjänster och täcker stora mediemarknader i USA och större internationella platser.

Företaget är en etablerad kund till Net Insight sedan 2011. Det nya avtalet är värt mer än 40 MSEK. Avtalet kommer huvudsakligen att uppfyllas under 2014 men sträcker sig in i 2015.

"Vi är mycket entusiastiska vad gäller vår expansion och vårt fortsatta samarbete med Net Insight," säger Scott Beers, styrelseordförande och koncernchef på The Switch.

"The Switch är ett innovativt företag som drivs av verkliga kundbehov och slutkunden är endast ett klick bort från att starta igång en ny medietjänst. Deras affärsmodell baseras på att kunderna betalar per användning och detta i kombination med ett unikt tjänsteerbjudande, som gör det möjligt att direkt ansluta olika mediatjänster, är delar av företagets framgång. Vi är nöjda med att fortsätta att stödja vår kund i deras expansionsplaner," säger Fredrik Tumegård, VD på Net Insight.

Informationen är sådan som Net Insight ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 mars 2014 kl. 08.30.

För mer information, kontakta:
Fredrik Tumegård, VD på Net Insight AB, +46 8 685 04 00, fredrik.tumegard@netinsight.net

Om Net Insight

Net Insight erbjuder världens mest effektiva och skalbara transportlösning för medianät, digitalt marksänd TV och IPTV/kabelTVnät.

Net Insights produkter garanterar fullständig tjänstekvalitet (100% QoS) och tre gånger mer effektivt utnyttjande av bandbredden i konvergerade transportnät. Net Insights plattform NimbraTM levererar video, tal och data med 50 procent lägre driftskostnader och ökar kundens konkurrenskraft för existerande och nya intäktsgenererande TV- och videotjänster.

Fler än 200 kunder levererar affärskritiska mediatjänster med Net Insights produkter i över 60 länder. Net Insight är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm.

För mer information, sewww.netinsight.net

Om The Switch

För mer information, se www.theswitch.tv

Net Insight tecknar betydande avtal med The Switch


This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Net Insight AB via Globenewswire

HUG#1770200