Net Insight skapar möjligheter på den nya TV-marknaden genom sina lösningar för tjänstemedvetna medianät

, ,
Net Insights unika SAMN-arkitektur möter efterfrågan på smartare leverans av bredbands-video så att nätoperatörerna kan bli en del av värdekedjan för webb-TV (OTT-tjänster) och dra fördel av de nya medietrenderna

STOCKHOLM, Sverige – Net Insight, en ledande leverantör av effektiva och skalbara transportlösningar för medie-, IP- och sändningsnät, presenterar insikter om den nya TV-marknaden, som beskrivs i en ny rapport av ett oberoende konsultföretag. I rapporten beskrivs hur nätoperatörerna kan dra fördel av de många framväxande affärsmöjligheterna på dagens föränderliga video- och mediamarknad. I rapporten rekommenderas att ett så kallat tjänstemedvetet medianät (Service Aware Media Network, SAMN) används för att öka intäktsmöjligheterna från produktion, distribution och leverans av video över befintliga IP-nät.

I rapporten "New Video Landscape Dynamics Require Smarter Delivery of IP Video" undersöks hur den nya TV-marknaden gör det möjligt för nätoperatörer att ta del av värdekedjan för webb-TV. Möjligheten är starkt kopplad till deras förmåga att tillgodose TV-bolagens och rättighetsinnehavarnas krav på tjänstekvalitet (Quality of Service, QoS) och upplevelsekvalitet (Quality of Experience, QoE). För att kvalitetskraven på premiumtjänster ska tillgodoses är det avgörande att en SAMN-arkitektur införs, eftersom hantering och styrning av nätet är tjänstecentrerat så att tjänsteintegriteten bevaras genom hela leveransprocessen och att IP-nätets prestanda förbättras.

I takt med att alltmer videotrafik fyller näten och gränserna mellan traditionell tv-sändning och webb-TV suddas ut ökar kundernas förväntningar, vilket gör att kvaliteten blir en allt större utmaning. Direktsänt innehåll, interaktivitet och skräddarsydd reklam ställer också höga krav på nätets prestanda. Utmaningen går dock hand i hand med en lukrativ affärsmöjlighet. Genom att bygga upp en SAMN-arkitektur kan nätägarna ta del av hela värdekedjan för nya innehållstjänster, genom att erbjuda tjänster för både ökad produktion och distribution av TV och video.

"Den stora outnyttjade möjligheten består i att nätägarna säljer en premium tjänst, som kan tjäna pengar på den högre upplevelsekvaliteten genom abonnemang och reklam. Detta ökar nätoperatörernas intäkter och förbättrar infrastrukturen, vilket är nödvändigt för att hela branschen ska utvecklas", säger Brian Partridge, vice president för Yankee Groups Network Research group och rapportens författare. "I rapporten beskriver vi hur tjänstemedvetna medianät, som kan beakta varje enskild tjänst i nätet, är det första tekniska steget i denna riktning."

När väl SAMN-arkitekturen för premiumkvalitet finns på plats beskriver Partridge i stora drag varför nätoperatörernas intäktsmöjligheter är realistiska och betydande. För leverans och distribution av innehåll är mediemedvetna premium CDNs (content delivery networks) och hosting av webb-TV-tjänster två områden på de flesta nätoperatörers strategiska agenda där SAMN-arkitekturen är idealisk. Några av idéerna i rapporten är att inleda direkt samarbete med TV-bolag och rättighetsinnehavare för att skapa paketerade TV- och videolösningar till konsumenterna. Dessutom kan nätoperatörerna ta fram förslag till on-deck-, IPTV- och three screen-underhållning. I dessa modeller kan de även förbättra nätets befintliga täckningsområde genom att flytta lagrat innehåll (caching) till servrar närmare konsumenten, vilket förbättrar kvaliteten på direktsänt TV-innehåll.

"Net Insight har utformat sina lösningar med den tekniska funktionalitet som behövs för att tjänsteleverantörerna ska kunna tjäna pengar på värdekedjan för webb-TV", tillägger Per Lindgren, grundare och affärsutvecklingschef på Net Insight. "Kunderna är beredda att betala för kvalitet. Det innebär att rätt nätarkitektur gör den nya TV-marknaden till en bra intäktsmöjlighet för innovativa nätoperatörer."

Net Insight beställde rapporten "New Video Landscape Dynamics Require Smarter Delivery of IP Video" av Yankee Group.

Rapporten i sin helhet finns här: www.netinsight.net/sv/Nyheter/Resource-center/

För mer information, kontakta:

  Per Lindgren, Affärsutvecklingschef och grundare, +46 8 685 04 00, per.lindgren@netinsight.net  

Om Net Insight
Net Insight erbjuder världens mest effektiva och skalbara transportlösning för medianät, digitalt marksänd TV, mobil-TV-nät och IPTV-/kabel-TV-nät.

 

Net Insights produkter garanterar fullständig tjänstekvalitet (100% QoS) och tre gånger mer effektivt utnyttjande av bandbredden i konvergerade transportnät. Net Insights plattform Nimbra(TM) levererar video, tal och data med 50 procent lägre driftskostnader och ökar kundens konkurrenskraft för existerande och nya intäktsgenererande TV- och videotjänster.

 

Fler än 150 kunder levererar publika mediatjänster med Net Insights produkter i mer än 50 länder. Net Insight är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm.
För mer information, se www.netinsight.net

 

Net Insight skapar möjligheter på den nya TV-marknaden


This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: Net Insight AB via Thomson Reuters ONE
HUG#1589705