Net Insight vinner betydande order på rikstäckande sportkontributionsnät från Swisscom Broadcast

, , , , , , ,
Transport av direktsända fotbolls- och ishockeymatcher över hela Schweiz *Stockholm – Net Insight, en ledande leverantör av effektiva och skalbara transportlösningar för media-, TV- och IP-nät, har blivit utvalda att leverera Nimbra-plattformen för ett nytt mediekontributionsnät av Swisscom Broadcast AG för att täcka sändningar från alla ishockey- och fotbollsarenor i högsta divisionen i Schweiz.*

Med cirka 520 sändarstationer är Swisscom Broadcast AG den ledande distributören av markbunden tv och radio i Schweiz. Swisscom Broadcast erbjuder också en komplett tjänsteportfölj inom IP-baserad TV- och videodistribution, vilket innefattar allt från mottagning och kodning av TV-program till kompletta IPTV-lösningar med multiskärmar. Dotterbolaget Swisscom Event and Media Solutions ltd. erbjuder ett brett utbud av temporära tjänster för arrangörer och medieföretag kring kommunikation, information, IT och webcasting samt audio- och videokontributionstjänster för TV-bolag.  

För att klara av de ökande behoven på marknaden för kontributionstjänster investerar nu Swisscom Broadcast i en ny plattform för att ge sina kunder förbättrade och framtidssäkra tjänster och har valt Net Insights Nimbra-plattform för transport av direktsänd HD-video, tal och data.

Lösningen innefattar Net Insights JPEG2000-teknik för att ge kortast möjliga fördröjning vid videokompression. Swisscom Broadcast kommer även att använda Institut für Rundfunktechniks (IRT) applikation "Touch & Switch" för att underlätta snabb provisionering av TV-signaler, som kompletterar Net Insights verktyg Nimbra Vision för drift- och nätövervakning.

Leverans och installation kommer att ske under första halvåret 2012.

"Den här investeringen ger oss möjlighet att behålla vår ledande position inom direktsänd sport från arenor till studios och vi är övertygade om att Net Insight och deras välrenommerade plattform kommer att hjälpa oss att leverera TV-sändningar av högsta kvalitet till publiken.", säger Olivier Anthamatten, chef för strategiska projekt på Swisscom Broadcast.

 "Swisscom Broadcast är en ny viktig kund för oss", säger Fredrik Trägårdh, VD på Net Insight. "Vi har blivit utvalda för vårt effektiva sätt att hjälpa kunder transportera direktsänd sport som kräver högsta videokvalitet."

Informationen är sådan som Net Insight ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 mars 2012 kl. 09.30.

För mer information, kontakta:
Fredrik Trägårdh, VD på Net Insight AB, +46 8 685 04 00, fredrik.tragardh@netinsight.net

Om Net Insight

Net Insight erbjuder effektiva och skalbara transportlösningar för medianät, digitalt marksänd TV, mobil-TV-nät och IPTV/kabelTVnät.

Net Insights produkter erbjuder fullständig tjänstekvalitet (100% QoS) över IP-nät och mer effektivt utnyttjande av bandbredden i konvergerade transportnät. Net Insights plattform NimbraTM levererar video, tal och data med 50 procent lägre driftskostnader och ökar kundens konkurrenskraft för existerande och nya intäktsgenererande TV-och videotjänster.

Fler än 150 kunder levererar publika mediatjänster med Net Insights produkter i mer än 50 länder. Net Insight är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm.

För mer information, sewww.netinsight.net

Om Swisscom Broadcast
För mer information, sewww.swisscom.ch/en/broadcast

Net Insight vinner betydande order från Swisscom Broadcast


This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: Net Insight AB via Thomson Reuters ONE
HUG#1593852