Net Insight annonserar sin lösning på mediatransport i realtidsnät över IP

, ,
Net Insight förbättrar videoprestanda i IP-nät med unik MSR-funktionalitet

AMSTERDAM, (IBC) - Net Insight, en ledande leverantör av effektiva och skalbara
transportlösningar för media-, TV- och IP-nät, adresserar den stora utmaning
gällande tjänstekvalitet som telekom- och mediaoperatörer står inför i samband
med den dramatiska ökningen av video och annan mediatrafik I näten. Net Insights
unika MSR-funktionalitet förbättrar IP-nätens prestanda för mediatrafik och
skapar nät som är tjänsefokuserade.

Net Insights prisbelönta Nimbra-plattform har med sin unika MSR-funktionalitet
möjlighet att erbjuda tjänstecentrerad nätövervakning, kvalitetshöjande länkar i
kombination med felfri routing utan paketförluster. Denna funktionalitet medför
att Net Insight kan erbjuda 100% tjänstekvalitet och integritet i IP medianät
samt förbättra IP-nätets prestanda att hantera video och mediatrafik.

Den tjänstecentrerade nätövervakningen hanterar varje tjänst individuellt i IP-
nätet och på så sätt blir nätet verkligen tjänstefokuserat. Som ett resultat av
detta kan Net Insight provisionera, övervaka och skydda varje enskild tjänst
"on-demand" genom hela nätet. Detta gör det möjligt att lägga till och ta bort
mediatjänster, provisionera videoströmmar till flera olika ställen samtidigt och
sätta speciella skyddsmekanismer på vissa tjänster utan att störa eller påverka
provisionering eller skyddet av det underliggande IP-nätet.

Med kvalitetshöjande länkar, kan Nimbra platformen med dess MSR-funktionalitet
korrigera kvaliteten mellan de olika Nimbra-noderna och då förbättras prestandan
av IP-nätet. FEC-funktionalitet (forward-error-correction) sker per länk och
minskar paketförlusterna mellan Nimbra-noderna.Traffic shaping underlättar
resursallokeringen och säkerställer servicenivåerna genom hela IP-nätet och
resynkronisering i varje Nimbra MSR minskar mängden jitter och wander för alla
tjänster som passerar Nimbra MSR. Utöver detta mäter Nimbra MSR paketförluster
och jitter i realtid på alla länkar och mäter välmåendet/status av nätet utan
kostsamma externa övervakningssystem.

Felfri routing genom varje Nimbra MSR garanterar nolltolerans när det gäller
paketförluster tack vare MSR-funktionaliteten, d v s inga kvalitetsproblem
tillförs mediatjänsterna.

"Net Insight är det enda företaget som kan leverera äkta tjänstefokuserade
medianät och samtidigt erbjuda felfri routing och förbättra prestandan av IP-
nätet genom att reducera paketförluster, jitter och wander för mediatrafik",
säger Per Lindgren, Affärsutvecklingschef och grundare av Net Insight.

Besök Net Insights monter (1.B40) på IBC 2011 för att få mer information om Net
Insights lösning för mediatjänster över IP.

För mer information:

Per Lindgren, Affärsutvecklingschef och grundare av Net Insight,
+46 8 685 04 00, per.lindgren@netinsight.netOm Net Insight
Net Insight erbjuder världens mest effektiva och skalbara transportlösning för
medianät, digitalt marksänd TV, mobil-TV-nät och IPTV/kabelTVnät.

Net Insights produkter garanterar fullständig tjänstekvalitet (100% QoS) och tre
gånger mer effektivt utnyttjande av bandbredden i konvergerade transportnät. Net
Insights plattform Nimbra(TM) levererar video, tal och data med 50 procent lägre
driftskostnader och ökar kundens konkurrenskraft för existerande och nya
intäktsgenererande TV- och videotjänster.

Fler än 130 kunder levererar publika mediatjänster med Net Insights produkter i
mer än 50 länder. Net Insight är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm.


För mer information, se

www.netinsight.net


Net Insights lösning på tjänstekvalitet över IP:
http://hugin.info/130084/R/1544771/473561pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
    other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
     originality of the information contained therein.

Source: Net Insight AB via Thomson Reuters ONE

[HUG#1544771]