Net Insight lanserar smarta SFP-sändtagare för sin Nimbra MSR-plattform

, ,
Net Insights integrering av smarta SFP-sändtagare i befintliga gränssnitt förbättrar HD-SDI-accessnät för leverans av multitjänster med garanterad tjänstekvalitet

Las Vegas, (NAB-monter SU3919) USA – Net Insight, en ledande leverantör av effektiva och skalbara transportlösningar för media-, TV- och IP-nät, meddelar i dag att företaget utökar sin Nimbra MSR-plattform genom att erbjuda smarta SFP-sändtagare (small form factor pluggable transceivers) till befintliga gränssnitt, vilket möjliggör sammankoppling med ny teknik. Smarta SFP-sändtagare gör att TV-bolag och medianätsoperatörer kan minska kapitalutgifter och driftkostnader, eftersom den stora databehandlingskapaciteten eliminerar behovet av de separata formatomvandlare som normalt krävs vid transport av multitjänster.

Net Insights lansering av Gigabit Ethernet via smarta SFP-sändtagare för HD-SDI ändrar förutsättningarna för hur nordamerikanska TV-bolag och medianätsoperatörer levererar tjänster via Nimbra MSR-nät. I stället för att hyra dyra Gigabit Ethernet- eller Sonetledningar för leverans av tjänster i accessnät kan kostnadseffektiva HD-SDI-nät användas för transport av multitjänster med hög tjänstekvalitet i accessnät och för nätkommunikation från evenemang.

Genom att plugga in smarta SFP-sändtagare i access- eller trunkmodulernas befintliga gränssnitt i Nimbra MSR-nät får man tillgång till nya funktioner utan ytterligare uppgradering av utrustningen eller behov av externa formatomvandlare från tredje part. Detta förbättrar i sin tur interoperabiliteten med både transportnätet och kringtekniken, eftersom man inte behöver de ytterligare leverantörer och övervakningssystem som normalt krävs för formatomvandling eller databehandling.

"Innovationsgraden hos dagens smarta SFP-sändtagare är avgörande för transport av multitjänster med hög tjänstekvalitet", säger Fredrik Trägårdh, VD på Net Insight. "Vi vill ge våra kunder kostnadseffektiva lösningar. Det är just vad vi gör genom att lansera denna nya och smarta SFP-sändtagare."

Smarta SFP-sändtagare, ett relativt nytt begrepp i branschen, skiljer sig från traditionella SFP-sändtagare genom sin stora databehandlingskapacitet, som även möjliggör andra funktioner utöver optoelektrisk omvandling och digital diagnostik. Smarta SFP-sändtagare kommer att möjliggöra en rad olika gränssnittsalternativ som utvidgar användningsområdet för MSR-funktioner, både till nya tjänster och till fler transportalternativ.

Denna smarta SFP-sändtagare utvecklas i samarbete med en teknikpartner, Embrionix, ett företag som utvecklar och marknadsför SFP för koaxialkabeltransport av videosändningar (SD-SDI, HD-SDI och 3G-SDI) för bredbandsvideo- och kabel-TV-tillämpningar. Detta teknikpartnerskap kommer dessutom att göra det möjligt för Net Insight att fortsätta lansera nya SFP-gränssnitt för Nimbra MSR-plattformen.

För mer information, kontakta:
Fredrik Trägårdh, VD på Net Insight AB, +46 8 685 04 00, fredrik.tragardh@netinsight.net

Om Net Insight

Net Insight erbjuder världens mest effektiva och skalbara transportlösning för medianät, digitalt marksänd TV, mobil-TV-nät och IPTV/kabelTVnät.

Net Insights produkter garanterar fullständig tjänstekvalitet (100% QoS) och tre gånger mer effektivt utnyttjande av bandbredden i konvergerade transportnät. Net Insights plattform NimbraTM levererar video, tal och data med 50 procent lägre driftskostnader och ökar kundens konkurrenskraft för existerande och nya intäktsgenererande TV- och videotjänster.

Fler än 150 kunder levererar publika mediatjänster med Net Insights produkter i mer än 50 länder. Net Insight är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm.

För mer information, sewww.netinsight.net

Om Embrionix

För mer information, sewww.embrionix.com

Net Insight lanserar smarta SFP-sändtagare för Nimbra


This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: Net Insight AB via Thomson Reuters ONE
HUG#1602750