Net Insight och Miranda Technologies optimerar arbetsflöden och medieproduktion på distans

, ,
Nytt partnerskap kombinerar kompetens för förenkling och effektivisering av arbetsflödenoch TV-produktion på distans

STOCKHOLM, Sverige (NAB2012) – Net Insight, en ledande leverantör av effektiva och skalbara transportlösningar för media-, TV- och IP-nät, tillsammans med Miranda Technologies, en global leverantör av lösningar inom produktion, playout och transport för TV-sändningar, kabel, satellit och IPTV-industrin, meddelar idag ett nytt partnerskap för att förenkla arbetsflöden på distans och centralisera TV-produktion av direktsända evenemang.

Net Insights högkvalitativa transportlösningar i kombination med Miranda Technologies expertis inom IT-baserad TV-produktion och playout-system är idealisk för integration och tillgänglighet till material för studios oberoende av plats. Som ett resultat kan studiopersonalen komma åt material var som helst, vilket säkerställer effektiva operativa arbetsflöden utan störningar.

Som ett resultat av detta partnerskap kan Net Insight och Miranda Technologies leverera högkvalitativa realtidsnät för att förbättra kvalitet av medieflödet, så att studiopersonal kan fjärrstyra, producera och redigera material över ett virtuellt studionät.

"Vår lösning revolutionerar branschen videoproduktion genom arbetsflöden och produktion på distans", säger Fredrik Trägårdh, VD på Net Insight. "Samarbetet med Miranda Technologies visar vår ambition att erbjuda TV-bolag och tjänsteleverantörer innovativa lösningar. Våra gemensamma lösningar minskar driftskostnaderna avsevärt för medieproduktion och innebär att TV-bolag slipper de begränsningar som lokal produktion innebär och kan ta till vara nya mediemöjligheter med fullständig tjänstekvalitet."

Förutom att öka effektiviteten och förenkla arbetsflöden, ger detta partnerskap kostnadsbesparingar för TV-bolag genom att övergå från studio-LAN till studio-WAN-miljö, vilket möjliggör resurshantering över virtuella studionät. Som ett resultat kan TV-bolag nu täcka och producera ett större antal evenemang, vilket leder till ökade intäkter.

"Våra kunder vänder sig till oss för att få hjälp med att skapa större effektivitet i sina arbetsflöden och för att minska både operativa kostnader och investeringar", säger Marco Lopez, Senior Vice President, Infrastructure, Routers and Monitoring, på Miranda. "Det kombinerade erbjudandet från Miranda och Net Insight möjliggör att en studio/produktionsanläggning, i många fall kan slippa ha en komplett mobil produktionen vid varje evenemang. Material från fjärrstyrd kamera, mikrofon och medieflöden kan istället skickas direkt och obearbetat till den centrala produktionsanläggningen/studion via Net Insights transportnät. Detta maximerar användningen av fasta produktionsanläggningar, men ännu viktigare är de stora kostnadsbesparingar som görs, när man tittar på personal och utrustning som normalt skulle krävas på platsen."

Net Insight och Miranda Technologies kommer att visa upp produktion och arbetsflöden på distans på branschmässan NAB 2012. Demonstration kommer att ske i både Net Insights monter (# SU3919) och i Mirandas monter (# N2512).

För mer information, kontakta:
Fredrik Trägårdh, VD på Net Insight AB, +46 8 685 04 00, fredrik.tragardh@netinsight.net

Om Net Insight

Net Insight erbjuder världens mest effektiva och skalbara transportlösning för medianät, digitalt marksänd TV,mobil-TV-nät och IPTV/kabelTVnät.

Net Insights produkter garanterar fullständig tjänstekvalitet (100% QoS) och tre gånger mer effektivt utnyttjande av bandbredden i konvergerade transportnät. Net Insights plattform NimbraTM levererar video, tal och data med 50 procent lägre driftskostnader och ökar kundens konkurrenskraft för existerande och nya intäktsgenererande TV- och videotjänster.

Fler än 150 kunder levererar publika mediatjänster med Net Insights produkter i mer än 50 länder. Net Insight är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm.

För mer information, sewww.netinsight.net

Om Miranda Technologies
För mer information, sewww.miranda.com

Net Insight och Miranda Technologies optimerar arbetsflöden på distans


This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: Net Insight AB via Thomson Reuters ONE
HUG#1602003