Net Insight har vunnit ett betydande kontrakt med TeliaSonera International Carrier

, , , , , , ,
TeliaSonera International Carrier expanderar sitt medienät
          baserat på Net Insights Nimbra-plattform


Stockholm - Net Insight, en ledande leverantör av effektiva och skalbara
transportlösningar för media-, TV- och IP-nät, meddelar idag att TeliaSonera
International Carrier kommer att utöka sitt kontributionsnät baserat på Net
Insights plattform för att transportera medietrafik till TV-bolag,
produktionsbolag och från olika sport- och eventarenor i Sverige.

TeliaSonera International Carrier, en ledande global IP-leverantör och
kommunikationstransportör i Europa, tillhandahåller tjänsten Media Connect för
tillfällig användning eller permanenta anslutningar till deras globala fibernät.
Tjänsten vänder sig till TV-bolag, produktionsbolag och för events och är
utformad för att uppfylla höga kvalitetskrav för direktsända sportsändningar.
TeliaSonera International Carrier expanderar nu sitt Nimbra-baserade nationella
kontributionsnät med 10 Gbps kapacitetslänkar för att transportera video i HD-
format från svenska sport- och eventarenor.

Ordervärdet överstiger 15 miljoner kronor.

 "Tjänstekvalitet är den viktigaste faktorn för oss att säkerställa en perfekt
upplevelse, säger Regina Donato-Lundgren, produktionschef för TeliaSonera
International Carrier. "Vi har därför valt Net Insight och deras mycket
effektiva och tillförlitliga teknologi. Våra kunder kommer nu att köra sin
trafik i ett högkvalitativt dedikerat medianät".

"TeliaSonera International Carrier ger oss fortsatt förtroende och vi ser fram
emot att utöka det nationella nätet," säger Fredrik Trägårdh, VD på Net Insight.
"Att bygga stora medienät för sport är en stadigt växande affärsmöjlighet för
oss".


Informationen är sådan som Net Insight ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 22 november 2010 kl. 10.00.


För mer information, kontakta:
Fredrik Trägårdh, VD på Net Insight AB,
+46 8 685 04 00,fredrik.tragardh@netinsight.net


Om Net Insight
Net Insight erbjuder världens mest effektiva och skalbara transportlösning för
medianät, digitalt marksänd TV, mobil-TV-nät och IPTV/kabelTVnät.

Net Insights produkter garanterar fullständig tjänstekvalitet (100% QoS) och tre
gånger mer effektivt utnyttjande av bandbredden i konvergerade transportnät. Net
Insights plattform Nimbra(TM) levererar video, tal och data med 50 procent lägre
driftskostnader och ökar kundens konkurrenskraft för existerande och nya
intäktsgenererande TV- och videotjänster.

Med Net Insights produkter levererar våra kunder publika mediatjänster till mer
än 100 miljoner människor i mer än 40 länder. Net Insight är noterat på NASDAQ
OMX Nordic Exchange, Stockholm.

För mer information, sewww.netinsight.net

Om TeliaSonera International Carrier
För mer information, sewww.teliasoneraic.com


[HUG#1464392]

Pdf:
http://hugin.info/130084/R/1464392/402862pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
  other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
   originality of the information contained therein.

Source: Net Insight AB via Thomson Reuters ONE