Net Insight vinner betydande order för initial fas av nationellt digitalt TV- och medianät i EMEA

, , , , , , ,
Det initiala ordervärdet överstiger 2 miljoner EUR

Stockholm - Net Insight, en ledande leverantör av effektiva och skalbara
transportlösningar för media-, TV- och IP-nät, meddelar idag att Net Insight har
erhållit en betydande order som en del av den initiala fasen för ett nationellt
digitalt TV och medianät i EMEA regionen.

En nationell mediaoperatör kommer att expandera sitt kontributionsnät för att
bygga ett nationellt TV- och medianät baserat på Net Insights Nimbra-plattform.
Syftet med utbyggnaden är att transportera media och digital TV mellan flera
hundra olika platser. Nätet kommer att kunna hantera både kontributions- och
distributionstjänster.

Det initiala ordervärdet överstiger 2 miljoner EUR. Leveranser av Nimbra-
utrustningen kommer att ske under december 2010 och under första kvartalet 2011.

Net Insight vann denna order tillsammans med en av våra viktigaste partner i
EMEA regionen.

Vi kan konstatera att marknaden för utrustning av mediatransport expanderar samt
att vi fortsätter att vinna stora nationella projekt," säger Fredrik Trägårdh,
VD på Net Insight.

Informationen är sådan som Net Insight ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 20 december 2010 kl. 08.30.


För mer information, kontakta:
Fredrik Trägårdh, VD på Net Insight AB,
+46 8 685 04 00,fredrik.tragardh@netinsight.net


Om Net Insight
Net Insight erbjuder världens mest effektiva och skalbara transportlösning för
medianät, digitalt marksänd TV, mobil-TV-nät och IPTV/kabelTVnät.

Net Insights produkter garanterar fullständig tjänstekvalitet (100% QoS) och tre
gånger mer effektivt utnyttjande av bandbredden i konvergerade transportnät. Net
Insights plattform Nimbra(TM) levererar video, tal och data med 50 procent lägre
driftskostnader och ökar kundens konkurrenskraft för existerande och nya
intäktsgenererande TV- och videotjänster.

Med Net Insights produkter levererar våra kunder publika mediatjänster till mer
än 100 miljoner människor i mer än 40 länder. Net Insight är noterat på NASDAQ
OMX Nordic Exchange, Stockholm.

För mer information, sewww.netinsight.net

PDF:
http://hugin.info/130084/R/1473776/410123pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
    other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
     originality of the information contained therein.

Source: Net Insight AB via Thomson Reuters ONE

[HUG#1473776]