Net Insight vinner priset som Årets Elektronikföretag 2010

, ,
Stockholm - Net Insight, en ledande leverantör av effektiva och skalbara
transportlösningar för media-, TV- och IP-nät, har utsetts till Årets
Elektronikföretag 2010. I juryn sitter representanter från branschtidningen
Elektronik i Norden, Branschorganisationen Svensk Elektronik samt ledamöter från
industrin. Priset delas ut av tidningen Elektronik i Norden.

I år var det tre företag som uppfyllde de kriterier som juryn ställt upp.
Kriterierna som de nominerade bolagen bedöms utifrån är bland annat teknikhöjd,
lönsamhet, marknadspotential, omsättnings-utveckling, ägarstruktur,
arbetstillfällen i Sverige samt miljö och etik. Vid en närmare jämförelse
framstod Net Insight som ett självklart val enligt juryn.

Det viktigaste kriteriet är företagets teknikhöjd samt att verksamheten är
lönsam. Juryn har granskat årsrapporter flera år tillbaka och även tagit hänsyn
till den framtida utvecklingen.

"Juryn kan konstatera att företaget har genererat goda vinster de senaste åren
och att teknikhöjden får anses vara en av de vassaste bland svenska
elektronikföretag", säger Gunner Lilliesköld ansvarig utgivare på Elektronik i
Norden.

"Att vinna priset som Årets Elektronikföretag 2010 är något som vi uppskattar
högt på Net Insight. Vi ser det som ett bevis på att vi har lyckats med att
bygga ett lönsamt internationellt företag med en mycket konkurrenskraftig
nätverksteknologi, som anammas av kunder världen över", säger Fredrik Trägårdh,
VD på Net Insight.

För mer information, kontakta:
Fredrik Trägårdh, VD på Net Insight AB,
+46 8 685 04 00,fredrik.tragardh@netinsight.net


Om Net Insight
Net Insight erbjuder världens mest effektiva och skalbara transportlösning för
medianät, digitalt marksänd TV, mobil-TV-nät och IPTV/kabelTVnät.

Net Insights produkter garanterar fullständig tjänstekvalitet (100% QoS) och tre
gånger mer effektivt utnyttjande av bandbredden i konvergerade transportnät. Net
Insights plattform Nimbra(TM) levererar video, tal och data med 50 procent lägre
driftskostnader och ökar kundens konkurrenskraft för existerande och nya
intäktsgenererande TV- och videotjänster.

Med Net Insights produkter levererar våra kunder publika mediatjänster till mer
än 100 miljoner människor i mer än 40 länder. Net Insight är noterat på NASDAQ
OMX Nordic Exchange, Stockholm.

För mer information, sewww.netinsight.net


[HUG#1463837]

Pdf:
http://hugin.info/130084/R/1463837/402487pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
    other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
     originality of the information contained therein.

Source: Net Insight AB via Thomson Reuters ONE