Net Insight Årsredovisning för 2010 nu på www.netinsight.net

, , , ,
Net Insight Årsredovisning för 2010 finns från och med idag tillgänglig på vår
hemsida på www.netinsight.se/sv/Investerare/Finansiella-rapporter/2010/
I år har Net Insight primärt en digital årsredovisning eftersom allt fler
övergår till att ta del av årsredovisningen på vår hemsida. Med en digital
årsredovisning på webben får vi en positiv effekt på miljön samt minskade
kostnader för tryck och distribution.

Ladda gärna ner vår årsredovisning från vår hemsida eller beställ en tryckt
version på e-mail: info@netinsight.neteller ring +46 8 685 04 00
Informationen är sådan som Net Insight ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 7 april 2011 kl. 15.30.

För mer information, kontakta: +46 8 685 04 00 eller ir@netinsight.net

Om Net Insight
Net Insight erbjuder världens mest effektiva och skalbara transportlösning för
medianät, digitalt marksänd TV, mobil-TV-nät och IPTV/kabelTVnät.

Net Insights produkter garanterar fullständig tjänstekvalitet (100% QoS) och tre
gånger mer effektivt utnyttjande av bandbredden i konvergerade transportnät. Net
Insights plattform Nimbra(TM) levererar video, tal och data med 50 procent lägre
driftskostnader och ökar kundens konkurrenskraft för existerande och nya
intäktsgenererande TV- och videotjänster.

Med Net Insights produkter levererar våra kunder publika mediatjänster till mer
än 100 miljoner människor i mer än 50 länder. Net Insight är noterat på NASDAQ
OMX, Stockholm.
För mer information, sewww.netinsight.net






Net Insight Årsredovisning 2010:
http://hugin.info/130084/R/1504442/439392pdf




This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
    other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
     originality of the information contained therein.

Source: Net Insight AB via Thomson Reuters ONE

[HUG#1504442]