Net Insight möjliggör kontributionstjänster till ny stor operatör i Kina för Asiatiska spelen

, ,
Stockholm - Net Insight, en ledande leverantör av effektiva och skalbara
transportlösningar för media-, TV- och IP-nät, har erhållit en beställning för
ett kontributionsnät från en av Kinas största media-och kabeloperatörer.


Media- och kabeloperatören kommer inledningsvis att använda Net Insights
Nimbra-plattform för att tillhandahålla videokontributionstjänster för ett
kinesiskt TV-bolag från de Asiatiska spelen i november.

Efter olika tester konstaterades att Nimbra-plattformen var den mest flexibla
mediatransportlösningen.
Operatören uppskattade i synnerhet de framtidssäkra egenskaperna såsom
multi-service support, problemfri migration till IP och inbyggd JPEG
2000-komprimering. Den Nimbra-baserade lösningen tillhandahåller ASI och
Ethernet-tjänster genom en heltäckande nättopologi för maximal tillgänglighet.
Nimbra Vision, Net Insights verktyg för effektiv drift- och nätövervakning, med
dess provisionering och flexibla resurshantering var också överlägsen
konkurrerande lösningar.

Ordern erhölls i samarbete med en av Net Insights partners i Kina CSS, Century
Sage Scientific.

"Jag ser denna första order, från en av de största media- och kabeloperatörerna
i Kina, som strategisk för Net Insight. Den kinesiska marknaden har stor
potential och är ytterligare ett steg mot att expandera på denna marknad, "
säger Fredrik Trägårdh, VD på Net Insight. "Vi har vunnit denna viktiga kund
tillsammans med vår partner CSS och jag ser nu fram emot ett framgångsrikt
genomförande och en framtida expansion."


För mer information, kontakta:
Fredrik Trägårdh, VD på Net Insight AB, +46
8 685 04 00,fredrik.tragardh@netinsight.net


Om Net Insight
Net Insight erbjuder världens mest effektiva och skalbara transportlösning för
medianät, digitalt marksänd TV, mobil-TV-nät och IPTV/kabelTVnät.

Net Insights produkter garanterar fullständig tjänstekvalitet (100% QoS) och tre
gånger mer effektivt utnyttjande av bandbredden i konvergerade transportnät. Net
Insights plattform Nimbra(TM) levererar video, tal och data med 50 procent lägre
driftskostnader och ökar kundens konkurrenskraft för existerande och nya
intäktsgenererande TV- och videotjänster.

Med Net Insights produkter levererar våra kunder publika mediatjänster till mer
än 100 miljoner människor i mer än 40 länder. Net Insight är noterat på NASDAQ
OMX Nordic Exchange, Stockholm.

För mer information, sewww.netinsight.net


Om CSS
För mer informtation, se www.css-group.net/en/[HUG#1447682]

PDF:
http://hugin.info/130084/R/1447682/390281pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
    other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
     originality of the information contained therein.

Source: Net Insight AB via Thomson Reuters ONE