Net Insight avyttrar Sye-verksamheten till Amazon

, , , , , ,

Stockholm – Net Insight har idag slutfört avyttringen av sin konsumentstreamingverksamhet Sye till Amazon (NASDAQ:AMZN), för cirka 350 MSEK kontant.

Som meddelat den 17 december 2019, har Net Insight tecknat ett avtal om att avyttra affärsområdet Streaming Solutions (Sye). Sye-teknologin löser grundläggande problematik för B2C streamingdistribution och Amazon använder sedan tidigare som kund Sye i vissa av sina livestreamingtjänster.

Den avslutade transaktionen innebär att 100% av aktierna i det helägda dotterbolaget för Sye, som omfattar alla relevanta immateriella rättigheter och kontrakt, samt cirka 30 anställda och konsulter har överförts till Amazon. Transaktionen bedöms medföra en nettovinst om cirka 200 MSEK i det första kvartalet 2020.

Avyttringen gör det möjligt för Net Insight att öka fokus och investeringar i kärnverksamheten affärsområdet Media Networks inom B2B. Kompetenser som byggts upp under utvecklingen och lanseringen av Sye, exempelvis relaterade till virtualiserade mjukvarulösningar och molnbaserad teknik, kommer även fortsättningsvis att gynna företaget. Bland annat innebär det ökade fokuset och investeringarna accelererade insatser för att driva tillväxt i attraktiva marknadssegment som internetbaserad transport, distans-/distribuerad produktion och molnlösningar.

Inbjudan till telefonkonferens med webbpresentation
Net Insight håller en webbsänd telefonkonferens den 9 januari klockan 15:00. Telefonnummer och webblänk finns på Net Insights hemsida.

Telefonkonferensen är i huvudsak till för analytiker, institutionella investerare och media.

För mer information, kontakta:
Anders Harrysson, interim VD på Net Insight AB, 08-685 0400, anders.harrysson@netinsight.net

Om Net Insight

Net Insight är en global ledare inom medianät och resursoptimering. Med mer än 20 års erfarenhet är Net Insight idag en pålitlig och betydelsefull partner till kunderna, och en ledande kraft i mediaindustrin för en allt bättre mediaupplevelse.

Net Insight driver utvecklingen av mediaindustrin i en uppkopplad värld där teknologin möjliggör sömlösa möten mellan de som producerar, distribuerar och konsumerar innehåll – oavsett geografisk plats, tekniska resurser och distributionsnätverk. Med djup kunskap och insikt om branschen, genuint kundfokus och världsledande innovativ teknologi, gör Net Insight det enklare att skapa och leverera bättre innehåll på ett mer pålitligt och kostnadseffektivt sätt. Net Insight drivs av idén att allt alltid kan göras smartare, för både dess kunder och kundens kund.

Fler än 500 ledande kunder levererar affärskritiska medietjänster med Net Insights produkter i över 60 länder. Net Insight är noterat på Nasdaq Stockholm.

För mer information, se netinsight.net

Twitter: @NetInsight, twitter.com/NetInsight
LinkedIn: @Net Insight, www.linkedin.com/company/net-insight/