Inbjudan till presentation av Net Insights Bokslutskommuniké januari – december 2019

, , , ,

Net Insight AB publicerar Bokslutskommuniké januari – december 2019 den 14 februari 2020 kl. 13:00. I samband med rapporten hålls en telefonkonferens med webbpresentation för media och aktiemarknad.

Anders Harrysson, interim vd och Pelle Bourn, finanschef, presenterar och kommenterar bokslutskommunikén. Efter presentationen, som kommer att hållas på engelska, finns det möjlighet att ställa frågor både via telefon och via webbpresentationen.

Tid för publicering av Bokslutskommunikén
Fredagen den 14 februari klockan 13:00.

Tid för telefonkonferens och webbpresentation
Fredagen den 14 februari klockan 14:30.

Telefonkonferens
Telefonkonferensen är i huvudsak till för analytiker, institutionella investerare och media. Ring in på: 08 566 427 07.

Webbpresentation
Länk: https://tv.streamfabriken.com/net-insight-q4-2019

Presentation och bokslutskommuniké kommer att finnas tillgängliga på netinsight.net.

Välkommen!

Anders Harrysson
Interim vd

För mer information, kontakta:
Anders Harrysson, interim vd på Net Insight AB, 08-685 0400, anders.harrysson@netinsight.net

Om Net Insight

Net Insight är en global ledare inom medianät och resursoptimering. Med mer än 20 års erfarenhet är Net Insight idag en pålitlig och betydelsefull partner till kunderna, och en ledande kraft i mediaindustrin för en allt bättre mediaupplevelse.

Net Insight driver utvecklingen av mediaindustrin i en uppkopplad värld där teknologin möjliggör sömlösa möten mellan de som producerar, distribuerar och konsumerar innehåll – oavsett geografisk plats, tekniska resurser och distributionsnätverk. Med djup kunskap och insikt om branschen, genuint kundfokus och världsledande innovativ teknologi, gör Net Insight det enklare att skapa och leverera bättre innehåll på ett mer pålitligt och kostnadseffektivt sätt. Net Insight drivs av idén att allt alltid kan göras smartare, för både dess kunder och kundens kund.

Fler än 500 ledande kunder levererar affärskritiska medietjänster med Net Insights produkter i över 60 länder. Net Insight är noterat på Nasdaq Stockholm.

För mer information, se netinsight.net

Twitter: @NetInsight, twitter.com/NetInsight
LinkedIn: @Net Insight, www.linkedin.com/company/net-insight/