Net Insight avyttrar ScheduALL

, , , , , ,

Stockholm – Net Insight har idag tecknat ett avtal att avyttra affärsområdet Resource Optimization, som bedriver verksamhet under namnet ”ScheduALL”, till Xytech Systems Corporation (”Xytech”) i en transaktion värd totalt 6 MUSD. Affären förväntas stänga under kommande veckor.

ScheduALL erbjuder mjukvarulösningar för planering och optimering av resurser för mediebolag globalt och har varit del av Net Insight sedan 2015. Avyttringen av ScheduALL återspeglar Net Insights strategi att fokusera på kärnverksamheten Media Networks, där tydliga framsteg gjorts för att realisera tillväxtpotential inom molnbaserade lösningar, IP och distansproduktion.

”Transaktionen innebär en viktig milstolpe i resan mot ett mer fokuserat och starkare Net Insight där vi kan accelerera tillväxten inom kärnverksamheten Media Networks,” säger Crister Fritzson, VD på Net Insight. ”ScheduALL har varit en viktig del av Net Insights portfölj och jag vill tacka alla medarbetarna på ScheduALL för deras bidrag under åren. Vi anser Xytech vara den bästa framtida ägaren och ser fram emot att samarbeta med dem för att erbjuda lösningar till gemensamma kunder inom mediebranschen.”

”Genom att kombinera två av de starkaste bolagen inom resursoptimering blir vi en avsevärt större aktör och kommer kunna erbjuda ännu bättre lösningar till befintliga och nya kunder. ScheduALL har mycket gott renommé inom den globala mediebranschen och jag ser fram emot att arbeta tillsammans med det starka teamet och fortsätta stödja deras kundbas. Jag ser också ett stort värde i ett konstruktivt framtida partnerskap med Net Insight,” säger Richard Gallagher, VD på Xytech.

Transaktionen innebär att 100% av aktierna i alla helägda ScheduALL dotterbolag avyttras på kassa- och skuldfri basis, inklusive ett normaliserat rörelsekapital, för totalt 6 MUSD, varav 3 MUSD kontant vid stängning och resterande del i form av ett lån med 12-18 månaders löptid. ScheduALL har verkat som en oberoende enhet, vilket gör att effekterna på Net Insights kvarvarande verksamhet kommer vara begränsad. Affärsområdet Resource Optimization hade en nettoomsättning på 67,2 MSEK och ett rörelseresultat på 4,1 MSEK för helåret 2020.

Transaktionen kommer att ge en positiv resultateffekt för koncernen som förväntas uppgå till 35-45 MSEK. Det exakta beloppet kommer att fastställas i samband med affärens slutförande.

Transaktionen förväntas stänga under de kommande veckorna, förutsatt att de sedvanliga tillträdesvillkoren uppfylls.

För mer information, kontakta:
Crister Fritzson, VD på Net Insight AB, 08-685 04 00, crister.fritzson@netinsight.net

Greg Dolan, Chief Commercial Officer på Xytech, +1-818 698 4912,
Greg.Dolan@xytechsystems.com

Om Net Insight

Net Insight (Nasdaq: NETI B) definierar framtidens sätt att transportera media, vilket möjliggör för rättighetsägare, tv-bolag, produktionsbolag, tjänsteleverantörer och företagskunder att producera och leverera framtidens livesport, nyheter och online-innehåll. Net Insight driver transformationen till IP, virtualisering och moln och har utvecklat marknadens mest öppna och molnanpassade plattform för mediakontribution, distribution, liveproduktion och tjänsteorkestrering.

I över 20 års tid har världens ledande mediabolag förlitat sig på Net Insight och bolaget driver marknaden för mediatransport. Net Insight kombinerar marknadserfarenhet och R&D-expertis med djup IP-kompetens från egenutvecklad livestreaminglösning för vidareutveckling av den Emmy®-vinnande Nimbra-portföljen för framtidens mediabehov. Med en stark vision om framtiden för IP- och moln-baserade lösningar möjliggör Net Insight för världens ledande mediabolag att enkelt och kostnadseffektivt producera och leverera innehåll till tittare oavsett var de befinner sig.

För mer information, se netinsight.net

Twitter: @NetInsight, twitter.com/NetInsight
LinkedIn: @Net Insight, www.linkedin.com/company/net-insight/

Om Xytech

For more than 30 years, the world’s premiere media companies have depended on Xytech to run their businesses. Our product, MediaPulse is an end-to-end solution for the complete content lifecycle. MediaPulse provides scheduling, transmission management, automation, asset management, and financial reporting for all media facilities in a scalable, cloud enabled, platform-independent solution.

För mer information, se xytechsystems.com