Net Insight tillkännager att avyttringen av ScheduALL slutförts

, , , ,

Stockholm – Net Insight har idag slutfört avyttringen av ScheduALL till Xytech Systems Corporation (”Xytech”).

Som meddelat den 24 februari 2021, har Net Insight tecknat ett avtal om avyttring av affärsområdet Resource Optimization, som bedriver verksamhet under namnet ScheduALL, till ett värde av totalt 6 MUSD. Transaktionen innebär att alla aktier i de helägda ScheduALL dotterbolagen idag har överförts till Xytech.

Med slutförandet av avyttringen av ScheduALL, och försäljningen av streamingverksamheten Sye till Amazon i början av 2020, har Net Insight genomfört transformationsresan mot en starkare och mer fokuserad leverantör av medianät med en tydlig strategi för att accelerera och tillvarata tillväxtmöjligheter inom molnbaserade lösningar, IP och distansproduktion.

För mer information, kontakta:
Crister Fritzson, VD på Net Insight AB, 08-685 04 00, crister.fritzson@netinsight.net

Om Net Insight

Net Insight (Nasdaq: NETI B) definierar framtidens sätt att transportera media, vilket möjliggör för rättighetsägare, tv-bolag, produktionsbolag, tjänsteleverantörer och företagskunder att producera och leverera framtidens livesport, nyheter och online-innehåll. Net Insight driver transformationen till IP, virtualisering och moln och har utvecklat marknadens mest öppna och molnanpassade plattform för mediakontribution, distribution, liveproduktion och tjänsteorkestrering.

I över 20 års tid har världens ledande mediabolag förlitat sig på Net Insight och bolaget driver marknaden för mediatransport. Net Insight kombinerar marknadserfarenhet och R&D-expertis med djup IP-kompetens från egenutvecklad livestreaminglösning för vidareutveckling av den Emmy®-vinnande Nimbra-portföljen för framtidens mediabehov. Med en stark vision om framtiden för IP- och moln-baserade lösningar möjliggör Net Insight för världens ledande mediabolag att enkelt och kostnadseffektivt producera och leverera innehåll till tittare oavsett var de befinner sig.

För mer information, se netinsight.net

Twitter: @NetInsight, twitter.com/NetInsight
LinkedIn: @Net Insight, www.linkedin.com/company/net-insight/