Net Insight erhåller utökningsorder för marksänd digital-TV i Sydamerika

, ,
Stockholm - Net Insight, en ledande leverantör av effektiva och skalbara
transportlösningar för media-, TV- och IP-nät, har erhållit en utökningsorder
för ett nationellt distributionsnät för marksänd digital-TV i Sydamerika.

Net Insight har vunnit denna order i samarbete med en lokal partner i
Sydamerika. Ordervärdet överstiger 4 miljoner kronor.

Net Insights Nimbra-plattform har valts för det nationella
distributionsprojektet som tillkännagavs i maj 2010.
Net Insight har fram till idag fått tre olika beställningar relaterade till det
digitala marksända TV-nätet varav två under 2010. Det nationella nätet byggs
stegvis ut med över 300 sändarstationer framöver.


Den nationella plattformen kommer att sända ut ett flertal nationella och
regionala kanaler. Planen är att införliva olika signaler i SD, HD och mobil-TV.
DTT-nätet kommer att baseras på Net Insights Nimbra-plattform för att
distribuera videotjänster i hela landet. Nätet kommer att tillhandahålla skalbar
multicastkapacitet samt inkludera Net Insights unika funktion Time Transfer för
GPS-oberoende tidssynkronisering. Kunden kommer även att införa Nimbra Vision,
ett komplett verktyg för effektiv drift och underhåll av Nimbra-nät.För mer information, kontakta:
Fredrik Trägårdh, VD på Net Insight AB,
+46 8 685 04 00,fredrik.tragardh@netinsight.net


Om Net Insight
Net Insight erbjuder världens mest effektiva och skalbara transportlösning för
medianät, digitalt marksänd TV, mobil-TV-nät och IPTV/kabelTVnät.

Net Insights produkter garanterar fullständig tjänstekvalitet (100% QoS) och tre
gånger mer effektivt utnyttjande av bandbredden i konvergerade transportnät. Net
Insights plattform Nimbra(TM) levererar video, tal och data med 50 procent lägre
driftskostnader och ökar kundens konkurrenskraft för existerande och nya
intäktsgenererande TV- och videotjänster.

Med Net Insights produkter levererar våra kunder publika mediatjänster till mer
än 100 miljoner människor i mer än 50 länder. Net Insight är noterat på NASDAQ
OMX Nordic Exchange, Stockholm.

För mer information, se www.netinsight.netNet Insight erhåller utökningsorder för marksänd digital-TV:
http://hugin.info/130084/R/1500836/436203pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
    other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
     originality of the information contained therein.

Source: Net Insight AB via Thomson Reuters ONE

[HUG#1500836]