Net Insight AB:s valberedning inför årsstämma 2022 har förändrats

, , , ,

Valberedningens sammansättning inför årsstämma 2022 har förändrats på grund av att Martin Wallin, utsedd av Lannebo Fonder, frånträtt uppdraget sedan Lannebo Fonder minskat sitt innehav i bolaget. I enlighet med instruktionerna för valberedning som antogs på årsstämma 2021 så har nästkommande aktieägare i röstmässig storleksordning tillfrågats och denne har utsett Lars Bergkvist till ny medlem i valberedningen.

Valberedningen består nu av följande medlemmar:
Jan Barchan (ordförande), utsedd av Briban Invest AB
Lars Bergkvist, utsedd av Johanna Lindner
Lars Gauffin
Gunilla Fransson, styrelseordförande i Net Insight AB

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post, senast den 13 mars 2022 till valberedningens ordförande: Jan Barchan, e-post: jan.barchan@briban.se

För mer information, kontakta:
Jan Barchan, valberedningens ordförande, 08-685 04 00 eller e-post enligt ovan.

Gunilla Fransson, styrelseordförande i Net Insight AB, 08-685 04 00 eller e-post: gunilla.fransson@netinsight.net

Om Net Insight

Net Insight (Nasdaq: NETI B) definierar framtidens sätt att transportera media, vilket möjliggör för rättighetsägare, tv-bolag, produktionsbolag, tjänsteleverantörer och företagskunder att producera och leverera framtidens livesport, nyheter och online-innehåll. Net Insight driver transformationen till IP, virtualisering och moln och har utvecklat marknadens mest öppna och molnanpassade plattform för mediakontribution, distribution, liveproduktion och tjänsteorkestrering.

I över 20 års tid har världens ledande mediabolag förlitat sig på Net Insight och bolaget driver marknaden för mediatransport. Net Insight kombinerar marknadserfarenhet och R&D-expertis med djup IP-kompetens från egenutvecklad livestreaminglösning för vidareutveckling av den Emmy®-vinnande Nimbra-portföljen för framtidens mediabehov. Med en stark vision om framtiden för IP- och moln-baserade lösningar möjliggör Net Insight för världens ledande mediabolag att enkelt och kostnadseffektivt producera och leverera innehåll till tittare oavsett var de befinner sig.

För mer information, se netinsight.net

Twitter: @NetInsight, twitter.com/NetInsight
LinkedIn: @Net Insight, www.linkedin.com/company/net-insight/