Flaggning avseende Net Insights innehav av egna aktier

, , , , , ,

Efter förvärv genomförda i enlighet med ett av styrelsen beslutat återköpsprogram hade Net Insight AB den 21 mars 2022 ett totalt innehav av egna aktier om 22 005 000 B-aktier, vilket motsvarar 5% av de totala antalen aktier och röster i bolaget.

Förvärven av egna aktier har gjorts med stöd av bemyndigande från årsstämman den 7 maj 2021 och styrelsens beslut att nyttja bemyndigandet som publicerades genom pressmeddelande den 9 november 2021.

Vid tidpunkten för detta pressmeddelande uppgår antalet aktier i bolaget till 1 000 000 A-aktier och 388 933 009 B-aktier, totalt 389 933 009 aktier.

För mer information, kontakta:
Joakim Schedvins, CFO på Net Insight AB, 08-685 0400, joakim.schedvins@netinsight.net

Om Net Insight

Net Insight (Nasdaq: NETI B) definierar framtidens sätt att transportera media, vilket möjliggör för rättighetsägare, tv-bolag, produktionsbolag, tjänsteleverantörer och företagskunder att producera och leverera framtidens livesport, nyheter och online-innehåll. Net Insight driver transformationen till IP, virtualisering och moln och har utvecklat marknadens mest öppna och molnanpassade plattform för mediakontribution, distribution, liveproduktion och tjänsteorkestrering.

I över 20 års tid har världens ledande mediabolag förlitat sig på Net Insight och bolaget driver marknaden för mediatransport. Net Insight kombinerar marknadserfarenhet och R&D-expertis med djup IP-kompetens från egenutvecklad livestreaminglösning för vidareutveckling av den Emmy®-vinnande Nimbra-portföljen för framtidens mediabehov. Med en stark vision om framtiden för IP- och moln-baserade lösningar möjliggör Net Insight för världens ledande mediabolag att enkelt och kostnadseffektivt producera och leverera innehåll till tittare oavsett var de befinner sig.

För mer information, se netinsight.net

Twitter: @NetInsight, twitter.com/NetInsight
LinkedIn: @Net Insight, www.linkedin.com/company/net-insight/