Net Insight AB : Vice vd Anders Persson lämnar Net Insight

, , , , , ,

  
Stockholm – Net Insight, en ledande leverantör av effektiva och skalbara transportlösningar för media-, TV- och IP-nät, tillkännager idag att Anders Persson, vice verkställande direktör, beslutar att lämna Net Insight.

Efter 13 år i bolaget väljer Anders Persson att lämna bolaget. Under en övergångsperiod kommer Anders Persson att vara tillgänglig för bolaget och han slutar sin anställning den 28 februari 2014.

"Jag vill tacka Anders för hans insatser och han har haft en stor betydelse för bolagets utveckling. Under hans tid som vice vd och ansvarig för produktutveckling har Net Insights teknologi och produkter sålts till fler än 175 kunder i ett 60-tal marknader världen över. Jag önskar honom lycka till i sina kommande uppdrag", säger Lars Berg, styrelsens ordförande.

Informationen är sådan som Net Insight ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 december 2013 kl. 08.45.

För mer information, kontakta:
Lars Berg, Styrelseordförande på Net Insight AB, +46 8 685 04 00, lars.berg@netinsight.net

Om Net Insight

Net Insight erbjuder världens mest effektiva och skalbara transportlösning för medianät, digitalt marksänd TV och IPTV/kabelTVnät.

Net Insights produkter garanterar fullständig tjänstekvalitet (100% QoS) och tre gånger mer effektivt utnyttjande av bandbredden i konvergerade transportnät. Net Insights plattform NimbraTM levererar video, tal och data med 50 procent lägre driftskostnader och ökar kundens konkurrenskraft för existerande och nya intäktsgenererande TV- och videotjänster.

Fler än 175 kunder levererar publika mediatjänster med Net Insights produkter i mer än 60 länder. Net Insight är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm.

För mer information, sewww.netinsight.net

Vice vd lämnar Net Insight


This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Net Insight AB via Globenewswire

HUG#1749299