Net Insight vinner betydande beställningar från ledande operatör av telekommunikationstjänster i EMEA

, , , , , , ,

  
Stockholm – Net Insight, en ledande leverantör av effektiva och skalbara transportlösningar för media-, TV- och IP-nät, meddelar idagatt betydande beställningar har erhållits från en ledande operatör av telekommunikationstjänster i EMEA för uppgradering och utbyggnad av sitt Nimbra-baserade medienät.

Den ledande operatören har ett medienät baserat på Net Insights Nimbra MSR plattform och uppgraderingen ger större möjligheter att erbjuda avancerade medialösningar till den globala TV- och mediamarknaden. Det sker genom att utöka de europeiska och amerikanska delarna av nätet och samtidigt öppna ytterligare internationella länkar.
Nätutbyggnaden adderar nya Nimbra-noder som möjliggör flera vägar mellan de viktigaste upplänkstationerna och erbjuder möjligheten att enkelt växla tjänster och format.

Det totala värdet för de nya beställningarna överstiger 1 MEUR och en stor del av leveransen kommer att ske under det fjärde kvartalet 2013.

Informationen är sådan som Net Insight ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 december 2013 kl. 08.30.

För mer information, kontakta:
Fredrik Tumegård, vd på Net Insight AB, +46 8 685 04 00, fredrik.tumegård@netinsight.net

Om Net Insight

Net Insight erbjuder världens mest effektiva och skalbara transportlösning för medianät, digitalt marksänd TV och IPTV/kabelTVnät.

Net Insights produkter garanterar fullständig tjänstekvalitet (100% QoS) och tre gånger mer effektivt utnyttjande av bandbredden i konvergerade transportnät. Net Insights plattform NimbraTM levererar video, tal och data med 50 procent lägre driftskostnader och ökar kundens konkurrenskraft för existerande och nya intäktsgenererande TV- och videotjänster.

Fler än 175 kunder levererar affärskritiska mediatjänster med Net Insights produkter i över 60 länder. Net Insight är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm.

För mer information, sewww.netinsight.net

Betydande beställning från ledande operatör i EMEA


This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Net Insight AB via Globenewswire

HUG#1747848