Net Insight AB :Poster av engångskaraktär påverkar Net Insights resultat för fjärde kvartalet

, , , , , , ,

Stockholm – Net Insight, en ledande leverantör av effektiva och skalbara transportlösningar för media-, TV- och IP-nät, meddelar idag att fjärde kvartalets resultat kommer att belastas av nedskrivningar av engångskaraktär.

Engångskostnader i fjärde kvartalet

Eftersom Net Insights produktmix har förskjutits snabbare än beräknat till fördel för försäljningen av Ethernet/IP-baserade trunkkort, har ett nedskrivningsbehov uppstått av primärt det komponentlager som byggts upp för SDH-baserade trunkkort. Lagret avsåg att säkra komponenter under hela produktens livscykel och byggdes upp i samband med att en leverantör slutade att tillverka dessa komponenter. Nedskrivningen som belastar fjärde kvartalets och 2013 års resultat uppgår preliminärt till 13 MSEK.

En reserv om preliminärt 6 MSEK för en kundförlust avseende en kund i EMEA kommer också att belasta fjärde kvartalet 2013 och resultatet för helåret 2013.

Preliminärt resultat för fjärde kvartalet och helåret 2013

Omsättningen för fjärde kvartalet 2013 förväntas uppgå till 79 MSEK, en ökning med 15 % jämfört med fjärde kvartalet 2012. Omsättningen för helåret 2013 förväntas uppgå till 281 MSEK vilket är en marginell förbättring jämfört med 2012.

Rörelseresultatet för fjärde kvartalet 2013, före nedskrivningar av engångskaraktär, uppgår preliminärt till mellan 3 MSEK och 5 MSEK (1) och för helåret 2013 till mellan 8 MSEK och 10 MSEK (6).

Preliminärt rörelseresultat, efter nedskrivningar av engångskaraktär, uppgår i fjärde kvartalet 2013 till mellan -13 MSEK och -15 MSEK (-2) och för helåret 2013 till mellan -9 MSEK och -11 MSEK (3).

Kassaflödet för fjärde kvartalet 2013 uppgår preliminärt till 21 MSEK (-5) och för helåret 2013 preliminärt till 18 MSEK (-10). Kassan uppgår därmed preliminärt till 204 MSEK (186).

Net Insights bokslutskommuniké samt resultatet för fjärde kvartalet 2013 kommer att offentliggöras i sin helhet som tidigare meddelats den 14:e februari 2014 klockan 08.45.

Informationen är sådan som Net Insight ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 januari 2014 kl. 08.45.

För mer information, kontakta:
Fredrik Tumegård, VD på Net Insight AB, +46 8 685 04 00, fredrik.tumegård@netinsight.net

Om Net Insight

Net Insight erbjuder världens mest effektiva och skalbara transportlösning för medianät, digitalt marksänd TV och IPTV/kabelTVnät.

Net Insights produkter garanterar fullständig tjänstekvalitet (100% QoS) och tre gånger mer effektivt utnyttjande av bandbredden i konvergerade transportnät. Net Insights plattform NimbraTM levererar video, tal och data med 50 procent lägre driftskostnader och ökar kundens konkurrenskraft för existerande och nya intäktsgenererande TV- och videotjänster.

Fler än 175 kunder levererar affärskritiska mediatjänster med Net Insights produkter i över 60 länder. Net Insight är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm.

För mer information, sewww.netinsight.net

Påverkan på Net Insights resultat för fjärde kvartalet


This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Net Insight AB via Globenewswire

HUG#1756197