Net Insight AB: Net Insight omorganiserar för tillväxt och kundfokus

, , , , , ,

Stockholm– Net Insight,ledande leverantör av streaming, transport och resursplanering inom TV och media, meddelar idag att företaget inför ny organisation för tillväxt genom ökat kundfokus och tydligare produkt- och affärsansvar.

"Den teknologiska utvecklingen och kundernas förändrade beteende ställer krav på en ökad förändringstakt från oss. Vi inför därför nu en tydligare och mer effektiv organisation, med fokus på att skapa ökad tillväxt och resultat genom tydligare affärs- och produktansvar och framför allt ett ökat fokus på kunderna," säger Henrik Sund, tf vd på Net Insight.

Den nya organisationen gäller från och med 4 oktober 2018, och bygger som tidigare på en gemensam säljorganisation, men med ett tydligare ansvar för de olika produkterna och lösningarna för att bättre kunna möta kundernas behov.

Som ett led i den nya organisationen kommer ledningsgruppen i fortsättningen bestå av följande:

Henrik Sund, tf vd; Pelle Bourn, CFO; Maria Hellström, COO; Marcus Sandberg, VP Strategy & MarCom; Alan Ryan, VP Sales; Ulrik Rohne, VP Media Networks; Gustav Grundström, VP OTT och Judy Fick, VP Resource Optimization.

För mer information, kontakta:
Henrik Sund, tillförordnad VD Net Insight AB, +46 8 685 04 00, henrik.sund@netinsight.net

Denna information är sådan information som Net Insight är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 oktober 2018 kl. 15.45.

Om Net Insight

Net Insights vision är att möjliggöra en live och interaktiv TV-upplevelse för alla världen över. Vårt mål är att leda utvecklingen och möjliggöra en global mediemarknadsplats där live-innehåll kan delas och interaktion bland TV-publiken kan ske i realtid. Vi vill skapa medieupplevelser för framtiden, med fokus på innehåll.

Net Insight levererar produkter, mjukvara och tjänster för effektiv, högkvalitativ medietransport, tillsammans med effektiv resursplanering, som skapar en förbättrad TV-upplevelse. Net Insights erbjudande omfattar hela mediespektrat, från TV-kameror och TV-studior, ända fram till TV-konsumenter. Våra lösningar gynnar nätoperatörer och TV- och produktionsbolag genom att sänka den totala ägandekostnaden, förbättra deras arbetsflöden och ge dem möjlighet att hitta nya affärsmöjligheter.

Fler än 500 ledande kunder levererar affärskritiska medietjänster med Net Insights produkter i över 60 länder. Net Insight är noterat på Nasdaq Stockholm.

För mer information, senetinsight.net

Twitter: @NetInsight, twitter.com/NetInsight

LinkedIn: www.linkedin.com/company/net-insight/

MyNewsdesk: www.mynewsdesk.com/se/netinsight

Pressmeddelande (PDF)


This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Net Insight AB via Globenewswire