Net Insights valberedning inför årsstämman 2019

, , , ,

I enlighet med beslut på årsstämman 9 maj 2017 ska ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2019 utses av de fyra till röstetalet största aktieägarna. Därutöver ska valberedningen bestå av bolagets styrelseordförande.

Följande representanter för aktieägarna i Net Insight AB kommer tillsammans med styrelsens ordförande Gunilla Fransson att bilda valberedning inför årsstämman 2019:

Ramsay Brufer, Alecta (ordförande)
Jan Barchan, Briban Invest
Martin Wallin, Lannebo Fonder
Christian Brunlid, Handelsbanken Fonder

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post, senast den 
14 mars 2019 till valberedningens ordförande: Ramsay Brufer e-post:  ramsay.brufer@alecta.com.

För mer information, kontakta:
Ramsay Brufer, valberedningens ordförande, 08-441 9262 eller e-post enligt ovan
Gunilla Fransson, styrelseordförande i Net Insight AB, 08-685 04 00 eller e-post: gunilla.fransson@netinsight.net

Om Net Insight

Net Insights vision är att möjliggöra en live och interaktiv TV-upplevelse för alla världen över. Vårt mål är att leda utvecklingen och möjliggöra en global mediemarknadsplats där live-innehåll kan delas och interaktion bland TV-publiken kan ske i realtid. Vi vill skapa medieupplevelser för framtiden, med fokus på innehåll.

Net Insight levererar produkter, mjukvara och tjänster för effektiv, högkvalitativ medietransport, tillsammans med effektiv resursplanering, som skapar en förbättrad TV-upplevelse. Net Insights erbjudande omfattar hela mediespektrat, från TV-kameror och TV-studior, ända fram till TV-konsumenter. Våra lösningar gynnar nätoperatörer och TV- och produktionsbolag genom att sänka den totala ägandekostnaden, förbättra deras arbetsflöden och ge dem möjlighet att hitta nya affärsmöjligheter.

Fler än 500 ledande kunder levererar affärskritiska medietjänster med Net Insights produkter i över 60 länder. Net Insight är noterat på Nasdaq Stockholm.

För mer information, se netinsight.net

Twitter: @NetInsight, twitter.com/NetInsight

LinkedIn: www.linkedin.com/company/net-insight

MyNewsdesk: www.mynewsdesk.com/se/netinsight

Pressmeddelande (PDF)


This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Net Insight AB via Globenewswire