Net Insight AB: Net Insight Årsredovisning 2015 nu på www.netinsight.net

, , , , , ,

Net Insight Årsredovisning för 2015 finns från och med idag tillgänglig på vår hemsida på http://investors.netinsight.net/sv/rapporter/

Net Insight har en digital årsredovisning eftersom allt fler övergår till att ta del av årsredovisningen på vår hemsida. Med en digital årsredovisning på webben får vi en positiv effekt på miljön samt minskade kostnader för tryck och distribution.

Ladda gärna ner vår årsredovisning från vår hemsida eller beställ en tryckt version på
e-mail: info@netinsight.net eller ring 08 685 04 00.

För mer information, kontakta: +46 8 685 04 00 ellerir@netinsight.net

Informationen är sådan som Net Insight AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 april 2015 kl. 14.30.

Om Net Insight

Net Insights vision är att möjliggöra en live och interaktiv TV-upplevelse för alla världen över. Net Insight levererar medietransportlösningar som hjälper TV-bolag, innehållsägare och leverantörer av nättjänster att aktivera TV-konsumenterna genom att skapa högkvalitetsupplevelser värda att betala för, med live- och lokalt innehåll som är en del av TV-konsumentens värld och interaktiva upplevelser som de vill vara delaktiga i.

Företagets lösningar möjliggör användarvänliga medietransportlösningar med live-, interaktivt och on-demand-innehåll, som gör det möjligt för kunderna att fokusera på att leverera optimala upplevelser till TV-konsumenten. Net Insights styrka ligger i vår förmåga att leverera videotransport på såväl stor som liten skala, från livesändningar via internet till transport av ultra-HD i globala medienätverk.

Fler än 500 ledande kunder levererar affärskritiska medietjänster med Net Insights produkter i över 60 länder. Net Insight är noterat på Nasdaq Stockholm.

För mer information, senetinsight.net

Net Insight Årsredovisning 2015 nu publicerad


This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Net Insight AB via Globenewswire

HUG#2003965