Net Insight AB: Delårsrapport Januari – Mars 2016

, , , , , , ,

Citat från verkställande direktör Fredrik Tumegård:
"Omsättningen ökade med 25 procent under kvartalet med en stabil rörelsemarginal om 7 procent. Kvartalet präglades av fortsatt marknadsetablering av vår lösning för äkta Live OTT, integration av förra årets förvärv av
ScheduALL och båda aktiviteterna framskrider enligt plan."

Första kvartalet 2016
· Nettoomsättningen uppgick till 110,0 MSEK (87,7) motsvarande en ökning om 25,3 procent jämfört med samma period föregående år. Ökningen i jämförbara valutor uppgick till 24,1, procent. Den justerade nettoomsättningen uppgick till 112,6 MSEK (87,7). Den organiska tillväxten uppgick till 3,5 procent.
· Rörelseresultatet uppgick till 7,8 MSEK (6,2) vilket motsvarar en rörelsemarginal om 7,1 procent (7,0). Justerat rörelseresultat uppgick till 11,2 MSEK (6,2), vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal om 9,9 procent.
· Finansnettot har gottskrivits 9,0 MSEK avseende omvärdering av ett syntetiskt optionsprogram.
· Resultat före skatt uppgick till 16,3 MSEK (5,6). Justerat resultat före skatt uppgick till 10,7 MSEK (5,6).
· Totalt kassaflöde uppgick till 11,8 MSEK (10,2).

Väsentliga händelser
· Affärer erhållna från nya viktiga kunder i Mellanöstern och Australien.
· Net Insight vinner betydande order för rikstäckande DTT-nät i Centralasien.
· Fokus på integration av ScheduALL, ny global säljorganisation lanserad.
· Net Insight utsedd till Karriärföretag 2016 – en av Sveriges hundra mest spännande arbetsgivare.

Informationen är sådan som Net Insight ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 april 2016 kl. 09.05.

För mer information, kontakta:
Fredrik Tumegård, VD på Net Insight AB, +46 8 685 04 00, fredrik.tumegard@netinsight.net

Om Net Insight

Net Insights vision är att möjliggöra en live och interaktiv TV-upplevelse för alla världen över. Net Insight levererar medietransportlösningar som hjälper TV-bolag, innehållsägare och leverantörer av nättjänster att aktivera TV-konsumenterna genom att skapa högkvalitetsupplevelser värda att betala för, med live- och lokalt innehåll som är en del av TV-konsumentens värld och interaktiva upplevelser som de vill vara delaktiga i.

Företagets lösningar möjliggör användarvänliga medietransportlösningar med live-, interaktivt och on-demand-innehåll, som gör det möjligt för kunderna att fokusera på att leverera optimala upplevelser till TV-konsumenten. Net Insights styrka ligger i vår förmåga att leverera videotransport på såväl stor som liten skala, från livesändningar via internet till transport av ultra-HD i globala medienätverk.

Fler än 500 ledande kunder levererar affärskritiska medietjänster med Net Insights produkter i över 60 länder. Net Insight är noterat på Nasdaq Stockholm.

För mer information, senetinsight.net

Net Insight delårsrapport Q1 2016


This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Net Insight AB via Globenewswire

HUG#2007012