Net Insight vinner betydande order från OBS

, , , , , , ,
Stockholm – Net Insight, en ledande leverantör av effektiva och skalbara transportlösningar för media-, TV- och IP-nät, meddelar idag att OBS har valt Nimbra-plattformen för ett större sportevenemang i Ryssland 2014.

OBS kommer att använda Nimbra-plattformen för Carrier Ethernet datatjänster. Lösningen byggs på Nimbra MSR serien som garanterar 100-procentig tjänstekvalitet.

Leverans kommer att ske under det tredje kvartalet 2013.

Datatjänster blir allt viktigare för produktion och transport av TV och video och Nimbra-plattformen erbjuder en unikt säker transport av både data och video som garanterar att man aldrig tappar datapaket, säger Per Lindgren, Teknisk chef och Affärsutvecklingschef på Net Insight.

Informationen är sådan som Net Insight ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 juli 2013 kl. 10.00.

För mer information, kontakta:
Per Lindgren, Teknisk chef och Affärsutvecklingschef på Net Insight, +46 8 685 04 00, per.lindgren@netinsight.net

Om Net Insight

Net Insight erbjuder världens mest effektiva och skalbara transportlösning för medianät, digitalt marksänd TV och IPTV/kabelTVnät.

Net Insights produkter garanterar fullständig tjänstekvalitet (100% QoS) och tre gånger mer effektivt utnyttjande av bandbredden i konvergerade transportnät. Net Insights plattform NimbraTM levererar video, tal och data med 50 procent lägre driftskostnader och ökar kundens konkurrenskraft för existerande och nya intäktsgenererande TV- och videotjänster.

Fler än 175 kunder levererar publika mediatjänster med Net Insights produkter i mer än 60 länder. Net Insight är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm.

För mer information, sewww.netinsight.net

Net Insight vinner betydande order från OBS


This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: Net Insight AB via Thomson Reuters ONE
HUG#1713524