Net Insight AB : Delårsrapport januari – mars 2015

, , , , , , ,

En positiv inledning på 2015

Citat från verkställande direktör Fredrik Tumegård:

"Vår försäljning ökade med 18 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året. Bruttomarginalen var 60 procent och rörelsemarginalen 7 procent. En positiv valutaeffekt stod för hela tillväxten, men likväl är detta vårt bästa första kvartal någonsin och jag bedömer att vår tillväxt över tid kommer att fortsätta, låt vara inte i jämn takt. Vårt kassaflöde är fortsatt positivt och vi har en kassa som ger oss handlingskraft i det fall vi hittar ett förvärv som passar vår strategi."

Första kvartalet 2015

  • Nettoomsättningen uppgick till 87,7 MSEK (74,4) motsvarande en ökning med 17,9% jämfört med samma period föregående år. Ökningen är 0,3% i jämförbara valutor.
  • Rörelseresultatet uppgick till 6,2 MSEK (3,5) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 7,0% (4,7).
  • Totalt kassaflöde uppgick till 10,6 MSEK (8,4).

Väsentliga händelser

  • Sentech i Sydafrika har valt Net Insights transportlösning för DTT-nät.
  • China Unicom har valt Net Insights lösning för videotransport.
  • En prestigeorder med syftet att stödja tv-bolaget Al Jazeera i den växande Gulfregionen erhölls.

Informationen är sådan som Net Insight ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 april 2015 kl. 08.45.

För mer information, kontakta:

Fredrik Tumegård, VD på Net Insight AB, +46 8 685 04 00, fredrik.tumegard@netinsight.net
Thomas Bergström, CFO på Net Insight AB, +46 8 685 04 00, thomas.bergstrom@netinsight.net

Om Net Insight

Net Insight erbjuder världens mest effektiva och skalbara transportlösning för medianät, digitalt marksänd TV och IPTV/kabelTVnät.

Net Insights produkter garanterar fullständig tjänstekvalitet (100% QoS) och tre gånger mer effektivt utnyttjande av bandbredden i konvergerade transportnät. Net Insights plattform NimbraTM levererar video, tal och data med 50 procent lägre driftskostnader och ökar kundens konkurrenskraft för existerande och nya intäktsgenererande TV- och videotjänster.

Fler än 200 kunder levererar affärskritiska mediatjänster med Net Insights produkter i över 60 länder.Net Insight är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm.

För mer information, sewww.netinsight.net

Net Insight Delårsrapport Q1 2015


This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Net Insight AB via Globenewswire

HUG#1916187