Net Insight får hedersomnämnade för Nimbra VA 210 i Broadband Technology Reports’ 2013 Diamond Technology Reviews

, ,
Stockholm – Net Insight, en ledande leverantör av effektiva och skalbara transportlösningar för media-, TV- och IP-nät, har tilldelats ett hedersomnämnande för Nimbra VA 210 som visar på unik användbarhet, unikt syfte, eller tekniskt framsteg. Nimbra VA 210 har även uppnått en hög poäng i Broadband Technology Reports prestigefyllda 2013 Diamond Technology Reviews.

Nimbra VA 210 erbjuder mediaoperatörer en möjlighet att rikta sig mot marknader som hittills varit utom räckhåll, på grund av höga kostnader för anslutning till accessnät. Net Insights lösning transporterar media till användare och abonnenter på ett lönsamt sätt, möjliggör snabb driftsättning och snabbare lansering av tjänster till marknaden genom att utnyttja Internet istället för dedikerade medienät. Nimbra VA 210 ger operatörerna möjlighet att utnyttja nätredundans och kan även användas som backup för satellittjänster.

"Net Insights Nimbra VA 210 har gjort ett stort intryck på domarna för Diamond Technology Reviews 2013, som är ett rekordår vad gäller antalet produktbidrag till utmärkelsen. Det finns många olika produkter och sätt att transportera video på, men Nimbra VA 210 verkar ha funnit acceptans och erkännande som en robust videotransportlösning, " säger Tim Hermes, utgivare och grundare av Broadband Technology Report.

Net Insights lösning kombinerar felrättande kod (Forward Error Correction, FEC) baserad på den faktiska mediaströmmen med selektiv återsändning av helt förlorad data. Detta reducerar fördröjningar samt overhead-trafik och möjliggör, med en precis klocksynkronisering, att Nimbra VA 210 erbjuder en tillförlitlig mediatransport över Internet.

"Vi är mycket stolta över att få både hedersomnämnande och höga poäng för vår Nimbra VA 210-lösning. Många av våra kunder ser redan vad som kan uppnås genom att använda Internet och Nimbra VA 210 för att transportera videoinnehåll på ett lönsamt och effektivt sätt, utan att förlora den kvalitet som förväntas av deras kunder, " säger Per Lindgren, Affärsutvecklings- och teknisk chef på
Net Insight.

För mer information, kontakta:
Per Lindgren, Affärsutvecklings- och teknisk chef på Net Insight, +46 8 685 04 00, per.lindgren@netinsight.net

Om Net Insight

Net Insight erbjuder världens mest effektiva och skalbara transportlösning för medianät, digitalt marksänd TV och IPTV/kabelTVnät.

Net Insights produkter garanterar fullständig tjänstekvalitet (100% QoS) och tre gånger mer effektivt utnyttjande av bandbredden i konvergerade transportnät. Net Insights plattform NimbraTM levererar video, tal och data med 50 procent lägre driftskostnader och ökar kundens konkurrenskraft för existerande och nya intäktsgenererande TV- och videotjänster.

Fler än 175 kunder levererar publika mediatjänster med Net Insights produkter i mer än 60 länder. Net Insight är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm.

För mer information, sewww.netinsight.net

Om Broadband Technology Report och Diamond Technology Review program
För mer information, sewww.btreport.net

Net Insight får hedersomnämnade för Nimbra VA 210
Nimbra VA 210
Honorable Mention logo


This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: Net Insight AB via Thomson Reuters ONE
HUG#1733054