Net Insight lanserar nytt varumärke och transformering till kundorienterat företag

, ,

Kundorienterad ompositionering utnyttjar marknadspotentialen i framtidens medielandskap

Stockholm, Sverige– Net Insight, leverantör för live, interaktiv och on-demand medietransport, presenterar idag sin vision, kompetens och fokus på samarbeten för att skapa framtidens mediebransch. Net Insight tar de första stegen i sin omvandlingsprocess till att bli ett mer kundorienterat företag.

Branschen utvecklas snabbt i takt med att TV-tittarna tar kontroll över hur de konsumerar underhållning. Detta tvingar medie- och underhållningsleverantörer att anpassa sig genom att erbjuda interaktiva och givande upplevelser för att kunna konkurrera. Net Insights nya profilering speglar företagets fokus på att hjälpa sina kunder att skapa värde för TV-konsumenten genom att erbjuda kvalitetsupplevelser värda att betala för, leverera live- och lokalt innehåll som skapar delaktighet hos TV-tittarna, samt möjliggöra interaktiva upplevelser som konsumenterna vill vara delaktiga i.

"Genom att vara visionär, en ledande partner och branschexpert är företaget välpositionerat för att driva ekosystem för TV-transport och aktivera TV-tittarna på ett konkurrenskraftigt sätt", säger Fredrik Tumegård, vd på Net Insight. "Vi gör det möjligt för våra kunder att ta till vara de möjligheter som uppstår i den nya medievärlden genom att leverera det engagemang, innehåll och den kvalitet kunderna kräver, samtidigt som vi levererar en givande upplevelse som konsumenterna inte kan få någon annanstans."

Fredrik Tumegård, som utsågs till vd i november 2013, har under sin tid hos Net Insight lett företagets omvandling och fokus i takt med branschkravens utveckling. Under Tumegårds ledning har Net Insight utökat sin kundbas, där 75 % av kunderna rekommenderar Net Insight samt presenterat en hög försäljningstillväxt för 2014 och för första kvartalet 2015.

"Net Insights investeringar i det nya varumärkesinitiativet är ett led i att realisera vår långsiktiga vision och våra målsättningar", säger Anna Karin Verneholt, marknads- och kommunikationschef på Net Insight. "Vår imponerande innovations- och framgångshistoria, kombinerat med vårt nuvarande utvecklingsfokus, skapar rätt förutsättningar för en framgångsrik företagstransformation som är anpassad till det globala ekosystemet för mediedistribution."

För att återspegla det nya varumärket lanserar Net Insight idag en ny hemsida (netinsight.net). Hemsidan och profileringen är de första stegen i företagets omvandlingsprocess.

För mer information, kontakta:

Fredrik Tumegård, vd på Net Insight, +46 8 685 04 00 , fredrik.tumegard@netinsight.net
Anna Karin Verneholt, marknads- och kommunikationschef på Net Insight, +46 8 685 04 00, anna.karin.verneholt@netinsight.net

Om Net Insight

Net Insights vision är att möjliggöra en live och interaktiv TV-upplevelse för alla världen över. Net Insight levererar medietransportlösningar som hjälper TV-bolag, innehållsägare och leverantörer av nättjänster att aktivera TV-konsumenterna genom att skapa högkvalitetsupplevelser värda att betala för, med live- och lokalt innehåll som är en del av TV-konsumentens värld och interaktiva upplevelser som de vill vara delaktiga i.

Företagets lösningar möjliggör användarvänliga medietransportlösningar med live-, interaktivt och on-demand-innehåll, som gör det möjligt för kunderna att fokusera på att leverera optimala upplevelser till TV-konsumenten. Net Insights styrka ligger i vår förmåga att leverera videotransport på såväl stor som liten skala, från livesändningar via internet till transport av ultra-HD i globala medienätverk.

Fler än 200 ledande kunder levererar affärskritiska medietjänster med Net Insights produkter i över 60 länder. Net Insight är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm.

För mer information, senetinsight.net

Net Insight pressmeddelande


This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Net Insight AB via Globenewswire

HUG#1938657