Arqiva väljer Net Insight för utbyggnad av medienät

, ,
Stockholm – Net Insight, en ledande leverantör av effektiva och skalbara transportlösningar för media-, TV- och IP-nät, meddelar idag att Arqiva Satellite & Media valde Net Insight för utbyggnad av deras befintliga Nimbra-baserade medienät.

Arqiva Satellit & Media är ett mediebolag som erbjuder infrastrukturlösningar till den globala TV-marknaden. Företaget ligger i framkant vad gäller nätverkslösningar och tjänster i den digitala världen och tillhandahåller stor del av infrastrukturen bakom TV, radio, satellit och trådlös kommunikation i Storbritannien samt i Irland, övriga Europa och USA.

Medienätet från Net Insight möjliggör att Arqiva kan arbeta effektivt via en enda plattform och kan erbjuda nya tjänster till TV-bolag på ett kostnadseffektivt sätt. Med det nya stamnätet kan Arqiva tillhandahålla okomprimerade medietjänster mellan de viktigaste upplänkstationerna för att möta den ständigt ökande efterfrågan på dessa typer av tjänster från sina kunder. Genom utbyggnaden med Net Insight har Arqiva flexibiliteten att erbjuda leverans av ASI, IP, SD-SDI, HD-SDI, 3G-SDI och JPEG2000- komprimerade versioner av SD, HD och 3G SDI från port till port på medienätet och i varje riktning, vare sig det handlar om unicast eller multicast. Genom att uppgradera medienätet förbättrar Arqiva sitt erbjudande av okomprimerade videotjänster.

Leverans skedde under fjärde kvartalet 2012 och nätet kommer att vara operationellt under första kvartalet 2013.

Den nya ordern omfattar en utökning av det ursprungliga Nimbra-nätet som levererats av Net Insight och innefattar nya Nimbra-noder med 160G switchar och 10G trunkar, liksom JPEG2000 videoaccessmoduler. Totalt har Arqiva nu mer än 160 Nimbra-noder installerade över hela Europa och USA.

"Detta ger oss möjlighet att ha en gemensam plattform som kan konfigureras och anpassas till våra kunders behov", säger John Bozza, försäljningschef för Europa på Arqiva. "Nimbra-plattformen erbjuder en kostnadseffektiv, flexibel och skalbar lösning för expansion."

För mer information, kontakta:
Fredrik Trägårdh, VD på Net Insight AB, +46 8 685 04 00, fredrik.tragardh@netinsight.net

Om Net Insight

Net Insight erbjuder världens mest effektiva och skalbara transportlösning för medianät, digitalt marksänd TV, mobil-TV-nät och IPTV/kabelTVnät.

Net Insights produkter garanterar fullständig tjänstekvalitet (100% QoS) och tre gånger mer effektivt utnyttjande av bandbredden i konvergerade transportnät. Net Insights plattform NimbraTM levererar video, tal och data med 50 procent lägre driftskostnader och ökar kundens konkurrenskraft för existerande och nya intäktsgenererande TV- och videotjänster.

Fler än 175 kunder levererar publika mediatjänster med Net Insights produkter i mer än 60 länder. Net Insight är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm.
För mer information, sewww.netinsight.net

Om Arqiva
För mer information, sewww.arqiva.com

Net Insight pressmeddelande


This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: Net Insight AB via Thomson Reuters ONE
HUG#1683778