Net Insights marknadsnärvaro ökar i Kina med ny huvuddistributör

, ,
BEIJING (CCBN2013 Exhibition), Kina – Net Insight, en ledande leverantör av effektiva och skalbara transportlösningar för media-, TV- och IP-nät, möter den ökande efterfrågan på expansion och uppgraderingar av medienät i Kina och vinner nya affärer tillsammans med huvuddistributören NI Systems Limited. Net Insight har nu över 20 kunder i Kina som använder Nimbra-baserade lösningar.

NI Systems har redan visat att Kinas nätoperatörer och TV-bolag har ett behov av Nimbra-produkter och har redan vunnit ett flertal beställningar på Net Insights lösningar sedan bolaget etablerades under hösten 2012. Provinsiella nätverk i Kina utvecklas och det är i dessa områden där majoriteten av de senaste beställningarna av Nimbra-lösningar lagts för att möjliggöra expansion och uppgraderingar av medienät.

Net Insights Nimbra-plattform för nätoperatörer och TV-bolag möjliggör högkvalitativ transport och distribution av video i kombination med datakommunikationstjänster och erbjuder 100 procent tjänstekvalitet (QoS) i realtid för IP- och medietjänster.

"Net Insight uppfattas som den ledande leverantören av medietransportlösningar i Kina och med det breda utbudet av Nimbra-produkter som finns är jag övertygad om att vårt företag ska kunna öka Net Insights affärer i Kina ytterligare", säger He Ye, chef för NI Systems Limited.

De senaste Net Insight-projekten i Kina är bland andra:

  • Ett provinsiellt medienät med Nimbra 600-serien, som förbinder nya studior med andra sändningsfaciliteter inklusive anslutningar till DTT-, kabel TV- och satellitoperatörer 

  • Utbyggnad av provinsiella nät för distribution av marksänd digital-TV (DTT) via Nimbra 300-serien  

  • Studiolänkar och satellit-upplänkar som använder den kostnadseffektiva Nimbra 140-serien 

"Våra globala kundreferenser och kvalitetslösningar har hjälpt oss att etablera relationer med Kinas nätoperatörer och TV-bolag. Vi ser fram emot att dra nytta av de möjligheter som finns i Kina och vi har fullt förtroende för att NI Systems kommer att bidra till att etablera oss som en viktig aktör på den kinesiska marknaden ", säger Fredrik Trägårdh, VD på Net Insight.

För mer information, kontakta:
Fredrik Trägårdh, VD på Net Insight AB, +46 8 685 04 00, fredrik.tragardh@netinsight.net

Om Net Insight

Net Insight erbjuder världens mest effektiva och skalbara transportlösning för medianät, digitalt marksänd TV, mobil-TV-nät och IPTV/kabelTVnät.

Net Insights produkter garanterar fullständig tjänstekvalitet (100% QoS) och tre gånger mer effektivt utnyttjande av bandbredden i konvergerade transportnät. Net Insights plattform NimbraTM levererar video, tal och data med 50 procent lägre driftskostnader och ökar kundens konkurrenskraft för existerande och nya intäktsgenererande TV- och videotjänster.

Fler än 175 kunder levererar publika mediatjänster med Net Insights produkter i mer än 60 länder. Net Insight är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm.

För mer information, sewww.netinsight.net

Om NI Systems

NI Systems Ltd, ett bolag inom CSS-koncernen, är Net Insights huvuddistributör i Kina för att ytterligare stärka stödet till kunder och återförsäljare och upprätthålla tillväxt av Net Insights marknadsandel i Kina.

NI Systems Ltd har fullt ansvar för marknadsföring, försäljning och service av Net Insights produkter i Kina-regionen. NI Systems kommer att bli ett kompetenscentrum för Net Insight, som tillhandahåller avancerad teknisk support och marknadsföringsstöd. NI Systems Ltd ansvarar också för att expandera marknaden, speciellt vad gäller TV-applikationer, inklusive DTT, radiolänknät, kabel-TV, IPTV, studiolänkar, telekomnät och liknande. En del av denna expansion kommer att genomföras genom nya distributionskanaler och NI Systems välkomnar alla återförsäljare och systemintegratörer som finner affärsmöjligheter för Net Insights produkter.

Net Insights marknadsnärvaro ökar i Kina med ny huvuddistributör


This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: Net Insight AB via Thomson Reuters ONE
HUG#1686249