Finansiell info

Välj de önskade siffrorna
 • Fem år i översikt²

  MSEK (om inte definierat på annat sätt) Resultat kvarvarande verksamhet¹ Nettoomsättning per affärsområde20222021202020192018
  Media Networks475.1380.7332.1377.8375.1
  Resource Optimization-15.166.970.874.4
  Streaming Solutions---0.49.52.1
  Avyttrad verksamhet--15.1-66.5-80.3-2.1
  Nettoomsättning475.1380.7332.1377.8449.5
  Bruttoresultat297.7228.4202.2243.2273.0
  Rörelsekostnader234.2209.1202.5224.8270.5
  Totala utvecklingsutgifter139.0109.4106.485.2140.3
  EBITDA122.784.531.563.959.2
  EBITDA-235.128.1-19.026.613.5
  Rörelseresultat60.526.8-15.315.4-34.1
  Resultat före skatt68.928.7-20.014.3-32.7
  Årets resultat54.023.8-14.720.8-25.9
  Finansiell ställning och kassaflöde inklusive avyttrad verksamhet
  Likvida medel308.3354.9283.252.392.9
  Rörelsekapital76.573.157.846.842.8
  Totalt kassaflöde-47.071.0232.6-41.2-85.5
  Aktien
  Utdelning per aktie, SEK-----
  Resultat per aktie, före utspädning kvarvarande verksamhet, SEK0.150.06-0.040.05-0.07
  Resultat per aktie, efter utspädning kvarvarande verksamhet, SEK0.150.06-0.040.05-0.07
  Resultat per aktie, före utspädning avyttrad verksamhet, SEK--0.100.66-0.14-0.08
  Resultat per aktie, efter utspädning avyttrad verksamhet, SEK--0.100.66-0.14-0.08
  Resultat per aktie, före utspädning inklusive avyttrad verksamhet, SEK0.15-0.030.62-0.08-0.15
  Resultat per aktie, efter utspädning inklusive avyttrad verksamhet, SEK0(0)1(0)(0)
  Kassaflöde per aktie, före utspädning, SEK(0)01(0)(0)
  Kassaflöde per aktie, efter utspädning, SEK(0.13)0.180.61(0.11)(0.22)
  Eget kapital per aktie före utspädning, SEK1.651.691.811.211.29
  Eget kapital per aktie efter utspädning, SEK1.631.681.811.211.29
  Genomsnittligt antal utestående aktier, före utspädning, tusental3,67,0833,82,1623,82,7583,82,8123,83,478
  Genomsnittligt antal utestående aktier, efter utspädning, tusental3,70,8403,84,1743,82,7583,82,8123,83,478
  Antal utestående aktier vid periodens utgång, före utspädning, tusental3,57,1783,77,3083,82,7583,82,7583,83,458
  Antal utestående aktier vid periodens utgång, efter utspädning, tusental3,61,9883,80,3633,82,7583,82,7583,83,458
  Aktiekurs vid periodens slut, SEK6.066.621.582.302.68
  Anställda och konsulter kvarvarande verksamhet
  Anställda och konsulter under perioden176154152135202
  Nyckeltal kvarvarande verksamhet¹
  Nettoomsättning, jmf motsvarande period fg år24.8%14.6%-12.1%0.7%5.3%
  Bruttomarginal62.7%60.0%60.9%64.4%60.7%
  Totala utvecklingsutgifter/nettoomsättningen29.2%28.7%32.0%22.6%31.1%
  Rörelsemarginal12.7%7.0%-4.6%4.1%-7.6%
  EBITDA-marginal25.8%22.2%9.5%16.9%13.2%
  EBITDA-27.4%7.4%-5.7%7.0%3.0%
  Nettomarginal11.4%6.3%-4.4%5.5%-5.8%
  Nyckeltal hela koncernen inklusive avyttrad verksamhet
  Avkastning på sysselsatt kapital8.9%3.9%-0.6%-7.4%-14.1%
  Soliditet71.6%78.0%80.3%67.6%76.0%
  Avkastning på eget kapital8.7%-2.0%36.0%-6.6%-14.4%
  1) Särredovisning av avyttrade verksamheter har bara gjorts för åren 2021-2019 (för 2018 har även affärsområdet Streaming Solution särredovisats som avyttrad verksamhet), således inkluderar tidigare års siffror även affärsområdena Resource Optimization och Streaming Solutions.
  2) Vid övergången till IFRS 16 2019 omräknades inte jämförelseperioderna. Effekterna av införandet av IFRS 16 presenteras på sidorna 43–44.i årsredovisningen för 2019.
  För definitioner och avstämningar, se 121-129 i årsredovisningen 2022.

Vill du veta mer om Net Insight?

Läs vd-bloggen Open Insight