Om Net Insight

Affärsidé

Net Insight definierar framtidens sätt att transportera media och driver transformationen av videonätverk mot IP, virtualisering och molnbaserade lösningar som gör det möjligt för kunder att enkelt och kostnadseffektivt skapa liveupplevelser. Med produktområdet Media Networks möjliggör Net Insight för kunder att producera och leverera innehåll på nya sätt till tittare oavsett var de befinner sig. Intäkter genereras genom försäljning av hård- och mjukvarulösningar samt tjänster. Produktområdet tidssynkronisering möjliggör en kostnadseffektiv, säkrare och snabbare utrullning av 5G-nät och andra kritiska nätverk.

Affärsmodell

Intäkter genereras genom försäljning av hård- och mjukvarulösningar samt tjänster.

Steg 1: Initial investering i infrastruktur

Initialt gör kunden en investering i hårdvara för att bygga upp en robust nätverksinfrastruktur som är optimerad för mediatransport. Hårdvaran är utvald för dess långa livslängd och förmåga att hantera stora datavolymer, vilket är avgörande för effektiv mediedistribution.

Steg 2: Implementering av avancerade mjukvarufunktioner

Efter att infrastrukturen är på plats integreras kort och avancerade mjukvarufunktioner för att möjliggöra högkvalitativ och effektiv distribution av media över olika kanaler. Dessa funktioner är utformade för att maximera kompatibilitet och prestanda över ett brett spektrum av mottagningsenheter.

Steg 3: Återkommande support och underhåll

Vi erbjuder kontinuerlig support och underhåll för den initiala infrastrukturen. Detta garanterar inte bara systemets tillförlitlighet och prestanda utan säkerställer även att eventuella utmaningar med mediatransporten kan hanteras proaktivt.

Steg 4: Utökning med nya mjukvarufunktioner

För att möta de växande och utvecklande behoven inom mediatransportsektorn, utvidgar vi det befintliga systemet med nya mjukvarufunktioner. Detta kan inkludera ytterligare kodningsmöjligheter, förbättrade säkerhetsfunktioner för att skydda mot dataintrång, och avancerade dataöverföringsprotokoll för att optimera distributionen av mediainnehåll.

Steg 5: Expansion av bearbetningskapaciteten

Vi erbjuder expansioner för bearbetningskapaciteten genom tilläggskort för det existerande chassit. Tilläggen förbättrar systemets förmåga att hantera större volymer av mediafiler och mer komplex bearbetning, vilket är avgörande för att stödja skalbarheten i mediatransport.

Kunder

Vårt erbjudande vänder sig till tjänsteleverantörer, tv-bolag och produktionsbolag, telekombolag samt rättighetsägare.

Värdedrivande faktorer

Världens ledande mediabolag använder våra lösningar för sina affärskritiska medianätverk. Ny teknologi gör det möjligt för våra kunder att hitta nya kostnadseffektiva och flexibla sätt att producera och leverera innehåll. Net Insight spelar en viktig roll genom att stötta våra kunder under denna gradvisa övergång.

Net Insight gynnas av underliggande marknadstrender som den generella ökningen av videotrafik, liveströmning och filbaserade överföringar. Andra trender som gynnar bolagets tillväxtmöjligheter är att allt fler events sänds live, en förflyttning mot distansproduktion samt att internet och molnbaserade lösningar i allt större utsträckning används för mediaproduktion och -transport.

Marknad och trender

MARKNAD & TRENDER INOM MEDIA

Medieteknikbranschen är för tillfället i en markant förändring, särskilt inom områdena livesänd sport och distansproduktion. Tekniska framsteg bidrar till att göra livesportsändningar mer flexibla och av högre kvalitet, samtidigt som distansproduktionslösningar ger kostnadseffektiva och anpassningsbara alternativ. Dessa förändringar omstrukturerar branschen och framhäver vikten av realtidsinnehåll och teknisk innovation där vi ser stor potential för vårt erbjudande.

 • Fortsatt övergång till IP
 • Cloudbaserade arbetsflöden fortsätter att växa
 • Ökade krav på innehåll

MARKNAD & TRENDER INOM TIDSSYNKRONISERING

Inom 5G-segmentet ser vi en växande efterfrågan på alternativ till GPS, driven av ett större behov av tidssynkronisering för att hantera ökade säkerhetsutmaningar. Synkroniseringsindustrin för 5G och 6G växer, med fokus på precision i tidssynkronisering. Trots en generell tillbakagång av marknaden för 5G växer synkroniseringsmarknaden drivet av ökad efterfrågan på säkra och mer tillförlitliganätverkslösningar.

 • Kritisk roll för tidssynkronisering i 5G-nät
 • Stor marknadspotential inom andra områden
 • GPS-störningar allt vanligare
 • Precision Time Protocol (PTP)-klockor

Net Insights strategi

Net Insight stärker sin marknadsposition inom IP-media och cloud genom att anpassa sig till den snabba övergången mot IP- och cloudbaserade lösningar inom medieindustrin. Företagets strategi, som syftar till långsiktig hållbar tillväxt, inkluderar att etablera en intern grund, utveckla kärnverksamheten och expandera till angränsande teknik- och marknadssegment. Detta innebär ökad försäljning i nya kundsegment, en större andel återkommande licensintäkter och en satsning på tidssynkronisering.

Följande strategiska områden ger insikt i hur Net Insight planerar att navigera i denna snabbt föränderliga teknikindustri.

 • Förstärka marknadspositionen inom IP och cloud
 • Nå tillväxt genom befintliga kundrelationer
 • Utvidga verksamheten inom nytt kundsegment
 • Produktkonsolidering och målinriktad R&D-investering
 • Rekrytering och integration inom synkroniseringsteamet
 • Utöka den globala närvaron med tidssynkronisering
 • Förstärkning av ledarskap, kultur och värderingar

Dessa punkter bildar tillsammans Net Insights strategiska riktning för att driva tillväxt och framgång i framtiden. Genom att genomföra dessa initiativ, positionerar sig Net Insight som en ledande aktör inom videoöverföring och mediacloudteknologi och expandera till angränsande teknik som tidssynkronisering för att fortsätta tillhandahålla innovativa lösningar till kunder.

Varför investera i Net Insight?

Net Insight fortsätter att visa på sin förmåga att leda i en snabbt föränderlig teknikvärld, med innovativa lösningar och en stark marknadsposition. Bolagets resa under 2023 har ytterligare bekräftat varför Net Insight är ett attraktivt val för investerare som söker långsiktig tillväxt och hållbarhet.

Lönsam tillväxt och stark finansiell ställning

Net Insight har en solid finansiell ställning, vilket ger handlingsfrihet och kapacitet att fortsätta investera i innovation och hållbar tillväxt. Med en ökad omsättning och en större andel löpande intäkter från licensbaserade kunderbjudanden blir omsättningen mer stabil och mindre känslig för enstaka affärer. Bolaget har presterat tretton kvartal i följd med tillväxt och även levererat ett rekordstarkt rörelseresultat 2023. I början av 2023 höjdes de finansiella målen och de nuvarande målen för perioden 2023–2027 är en årlig genomsnittlig organisk tillväxt på 15% samt att rörelsemarginalen under perioden ska nå 20%.

Stark position på marknaden

I över 25 år har Net Insight varit i framkant av digital innovation, i nära samarbete med världens främsta TV-bolag och tjänsteleverantörer för att leverera video av högsta kvalitet från stora livesport- och underhållningsevenemang. Med global närvaro och expertis inom medialösningar och tidssynkronisering, har företaget framgångsrikt expanderat inom mediatransport över IP och cloudtjänster, samt etablerat sig inom tidssynkronisering för 5G. Trots makroekonomisk osäkerhet, visar Net Insights stabila tillväxt inom dessa områden dess förmåga att framgångsrikt navigera i dynamiska marknader, vilket befäster dess ställning som en branschledare och innovatör

Innovation och spetsteknik

Net Insight utmärker sig genom sin anpassningsförmåga och innovativa hantering av teknologiska framsteg. Bolagets investeringar i produktutveckling har resulterat i framgångsrik kommersialisering av avancerad teknik. Produktplattformen Nimbra, som belönats med en teknisk Emmy® Award, har också lagt en solid grund för företagets framgång. Denna plattform fortsätter att vara en försäljningssuccé, tack vare löpande mjukvaruuppgraderingar som stödjer befintlig hårdvaruinfrastruktur, en hållbarhetsinriktad strategi. År 2020 sålde Net Insight sin nyskapande lösning för konsumentstreaming till Amazon, vilket möjliggjorde utökade investeringar inom kärnverksamheten Media. Med lanseringen av Zyntai, en banbrytande plattform som erbjuder GPS-oberoende tidssynkronisering för 5G och andra kritiska nät, fortsätter Net Insight sin resa som en banbrytande pionjär.

Mediatransport

Net Insight tillhandahåller medietransportlösningar för hela B2B-värdekedjan. Värdekedjan innefattar olika aktörer med skiftande krav. Vi utvecklar mjuk- och hårdvara för både IP-nätverk och över internet.

Innovation inom mediatransport
Med en framåtlutad vision om framtiden för IP- och cloudbaserade lösningar är Net Insight en pålitlig partner för världens ledande mediabolag. Genom att erbjuda en omfattande portfölj av fiber-, IP- och cloudbaserade mediatransporteringslösningar, hjälper Net Insight kunder att enkelt producera och leverera medieinnehåll till tittare över hela världen. Net Insight är väl positionerade i mediebranschens transformation och fortsätter att driva framsteg inom IP-media och cloudteknologi för media för att möta kundernas behov och krav.

MEDIA MÅLGRUPP
Net Insights målgrupp är bred och omfattar fyra huvudsakliga kundtyper: tjänsteleverantörer, rättighetsinnehavare, produktionsbolag och TV-bolag. Dessa kundsegment har unika behov och krav, som vi anpassar vår strategi efter. Vi fokuserar på att skapa starka relationer med våra större kunder samtidigt som vi anpassar vår strategi för att tillgodose behoven hos mindre aktörer genom effektiv användning av återförsäljare och integratörer. Vi siktar på att vara en pålitlig partner för våra kunder genom att erbjuda expertis och stöd under hela processen, från initiala samtal till implementering och efterföljande support.

”Vi är stolta över våra senaste framgångar, inklusive erkännandet av IP Media Trust Boundary-lösningen. Våra teknologier har visat på tillförlitlighet och prestanda, och vi är glada att välkomna ny talang till teamet. Våra produktlanseringar och partnerskap speglar vårt åtagande att förbättra erbjudandet och driva effektivitet inom branschen. Dessa prestationer lyfter fram vår dedikation till innovation och kundnöjdhet.”

Ulrik Rohne
CTO Media
Net Insight

Produktion

Produktion inom live media transport innebär skapandet och framställningen av liveinnehåll som TVsändningar eller livestreamade evenemang.

Net Insights Emmy®-belönade Nimbra-plattform används för liveproduktion av sport och andra evenemang. Den stödjer distansproduktion och reducerar kostnader genom att minska behovet av resurser på plats som OB-bussar (Outside Broadcasting) och personal. Vår teknik möjliggör för personal att arbeta på distans och erbjuder säkra IP-baserade arbetsflöden för media. Teknologin är anpassningsbar för både högkvalitativa och enklare produktioner, samt stödjer den växande trenden mot cloudbaserat innehållsskapande.

Kontribution

Kontribution innebär processen att överföra det producerade innehållet från en plats till en annan, ofta till ett TV-bolag eller en TV-kanal.

Net Insights Nimbra-lösning erbjuder pålitlig och effektiv IP-baserad transport av live-innehåll till rättighetsägare för globala sportevenemang. Detta garanterar sömlös och högkvalitativ leverans av innehåll, vilket är avgörande för framgången av krävande liveevenemang. Våra lösningar omfattar både fiber- och cloudbaserad kontribution, anpassad för att möta behovet av skyddad och högkvalitativ transport, vilket är kritiskt för att kunna möta krav från en global publik.

Primär distribution

Primär distribution är det steg där det färdiga innehållet, såsom från en TV-kanal, skickas ut till distributörer som kabel-TV-bolag eller IPTV-operatörer, som sedan levererar innehållet till tittarna, antingen genom traditionell TV-utsändning eller via internet till olika plattformar och enheter.

Net Insights teknologi understödjer primärdistribution av innehåll till OTT-bolag och kabel-TV-distributörer, och underlättar övergången till cloud- och internetlösningar för mer kostnadseffektiv distribution. Bolagets lösningar, som är framstående inom professionell media över IP, hanterar ett brett spektrum av sändningar och produktioner. Det inkluderar storskaliga datacenterinstallationer och säkerställer högkvalitativ, säker medietransport samt nätövervakning för en global publik.

Kunder och behov

Våra kunder 

Tjänsteleverantörer
Här ingår tjänsteleverantörer inom telekom och media som specialiserar sig på att tillhandahålla transportlösningar för media, inklusive produktion- och kontributionstransport samt distributionslösningar, främst riktade mot TV-bolag.

Deras behov

Lösningen ska vara mångsidig, nätverkskompatibel, integrerbar, pålitlig och skalbar för olika kunder och nätverkstyper, med fokus på kvalitetskontroll och hantering av flera separata kunder samtidigt.

TV-bolag
TV-bolag hanterar inköp, produktion och distribution av liveinnehåll till tittare. De besitter expertis och har egna lösningar för hela kedjan, från produktion till kontribution, primärdistribution och konsumentdistribution.

Deras behov
En användarvänlig lösning med ”plug and play”-funktionalitet, enkel att anpassa för olika evenemangskonfigurationer, kompatibel med olika nätverkstyper (inklusive managerade nät och cloud/internet), och kapabel att hantera både live och icke-live krav inom samma plattform.

Produktionsbolag
Produktionsbolagen, specialiserade på att skapa liveinnehåll för evenemang, erbjuder sina tjänster till TV-bolag, rättighetsinnehavare och rättighetsagenter.

Deras behov
Lösningen bör erbjuda användarvänlighet med ”plug and play”-funktion, använda projektbaserad prissättning med operativa kostnader, ha anpassningsbara arbetsflöden för olika evenemang, och vara kapabel att hantera flera separata kunder samtidigt.

Rättighetsinnehavare
Rättighetsinnehavare, som ansvarar för mästerskap eller ligor, genererar intäkter från sina sportevenemang. De säljer sändningsrättigheter till medieföretag, som i sin tur sänder eller distribuerar dessa evenemang till en större publik.

Deras behov
Behov av ökat innehållsvärde med möjlighet till anpassningar, uppfylla höga krav på säkerhet för att skydda innehållet, och säkerställa kvalitetskontroll och resistens för pålitlig överföring av innehållet.

”Net Insights framgång bygger på en försäljningsstrategi som anpassar sig till globala marknadsförändringar och överträffar kundförväntningar. Genom innovation och fokus på teknologisk framkant säkerställer vi långsiktig tillväxt och ledarskap.

Mårten Blixt
CCO
Net Insight

Tidssynkronisering

Tidssynkronisering allt viktigare inom många industrier
Samhället har blivit alltmer beroende av exakt tidssynkronisering inom många områden och noggrannhetskraven har ökat för att nya avancerade funktioner inom såväl kraftnät, telekomnät och mediaproduktion ska fungera. Traditionellt har man ofta använt sig av satellitbaserade system såsom GPS för detta men den geopolitiska situationen har visat hur känslig GPS-signalen är och hur lätt det är att störa ut den och därmed helt störa ut alla dessa samhällskritiska funktioner. En studie genomförd av GPS.gov visar att den ekonomiska påverkan på USA om GPS fallerar kan överstiga 1 miljard USD per dag (RTI International, Economic Benefits of the Global Positioning System (GPS), 2019).

5G och 6G kommer att förändra hur vi kommunicerar och möjliggör helt nya tjänster för både företag och slutanvändare. Men för att dessa nya tjänster ska fungera effektivt, är precis tidssynkronisering en grundläggande förutsättning. 5G och 6G till skillnad från 4G kommer att bära mycket mer samhällskritiska tjänster samt realtidskritiska företagstjänster som kräver hög tillgänglighet och stor säkerhet. GPS eller andra typer av GNSS (Global Navigation Satellite Systems) är inte ett säkert enskilt synkalternativ utan bör kompletteras med nätsynkronisering. Det är något som Sverige insåg tidigt, och satte som krav på sina 5G-operatörer – att ha en aktiv backup till GPS/GNSS på plats senast den 1 januari 2025. Net Insights lösning tillgodoser de stränga kraven på precis tidssynkronisering och kan fungera som komplement eller som ett alternativ till GPS/GNSS.

Vår lösning är en avancerad tidssynkroniseringsmetod för 5G-nätverk och kritisk infrastruktur, specifikt utvecklad för att erbjuda en hög grad av säkerhet och pålitlighet, vilket är av yttersta vikt för kritiska tillämpningar. Den är utformad för att vara kostnadseffektiv och fullt interoperabel med befintlig infrastruktur, vilket underlättar integrationen i existerande nätverksmiljöer. Lösningen, som är ett alternativ till den traditionella GPS/GNSS-baserade tidssynkroniseringen, säkerställer den nödvändiga noggrannheten för att tillhandahålla en pålitlig och säker synkronisering över heterogena nätverk och förbättrar därmed tjänstetillgängligheten, samt reducerar kostnaden och komplexiteten att bygga ut stora nät med krav på noggrann tid.

Tidssynkronisering för 5G, 6G och kritiska nätverk: Framsteg och möjligheter
Vi har i över 25 år tillhandahållit avancerade synkroniseringslösningar till hundratals medie-, service- och nätverksoperatörer i mer än 70 länder. En unik aspekt av företagets lösningar är förmågan att erbjuda extremt exakt synkronisering över befintliga nätverk, även för operatörer som inte äger egen infrastruktur och istället använder hyrd kapacitet. Tidssynkroniseringslösningen har använts i över 15 år för nationella digitala TV-nät, oberoende av GPS/GNSS-synkronisering.

I slutet av 2021 skrev Net Insight och Turk Telekom efter noggrann utvärdering och flertalet tester, ett strategiskt samarbetsavtal värt 220 MSEK för att utveckla denna tidssynkroniseringslösning för storskaliga 5G-nätverk och framtida 6G-nät. Med sitt geografiska läge insåg Turk Telekom tidigt att man var tvungen att ha en tidssynkroniseringslösning oberoende av GPS/GNSS och såg stora kostnads- och operationella fördelar med den nya lösningen som kom att kallas Precision TimeNet. I slutet av 2023 släppte vi den nya optimerade tidssynkroniseringsprodukten Zyntai baserat på det strategiska samarbetet

Kunder och behov

Våra kunder

Telekomoperatörer och tjänsteleverantörer som använder 5G TDD-nätverk

Deras behov
Tidssynkronisering är en fundamental funktion inom 5G TDD (Time Division Duplex) och 5G Advanced nätverk. 5G möjliggör nya intäktskällor för operatörerna inom nya realtidskritiska företagstillämpningar inom industriell automation, fjärrstyrda processer och smarta nät. Alla kräver ett mycket robust och säkert 5G-nät med säkertid. Att vara oberoende av satellitlösningar, som GPS, har blivit ett allt starkare krav från operatörer men även regulatorer. Net Insights tidssynkroniseringslösning kan reducera både kostnad och komplexitet betydligt gentemot andra nätverkssynklösningar.

Samhällskritiska nätverk och organisationer sombehöver pålitliga tids- och positioneringstjänster

Deras behov
Dessa organisationer står inför behovet av robust och säker infrastruktur. En central komponent är noggrann tidssynkronisering, särskilt med tanke på riskerna med GPS GNSS-tjänster som kan störas och manipuleras under konflikter. Det finns ett växande krav på distribuerade, diversifierade tidssynkroniseringslösningar som även fungerar i utmanande och krypterade nätverksmiljöer.

Större elbolag och kraftnät
Under 2023 har Net Insight utfört tester inom kraftsektorn och kommer under 2024 att utvärdera en större enskild satsning inom denna växande marknad.

Deras behov
Behovet av exakt tid kommer att öka ännu mer när alla kraftnät och kraftstationer digitaliseras, vilket kommer ske de närmaste åren. Samtidigt ökar svängningarna i nätet med införsel av alltmer förnyelsebara energikällor, vilket kräver nya noggranna fasmätningar som också ställer krav på exakt tid.

”Net Insights 25-åriga erfarenhet av tidssynkronisering för globala medieföretag ger
oss unika möjligheter att möta den starka marknadsefterfrågan på en pålitlig och
GPS/GNSS-oberoende tidssynkroniseringslösning för 5G och samhällskritiska nätverk.”

Per Lindgren
CTO Media and Head of Sync
Net Insight

Ordlista hittar du här