Rapporter och presentationer

2024 Rapport Presentation Webbsändning ESEF
Kvartalsrapport Q1 2024
2024-04-23
Net Insight Delårsrapport Q1 2024 Webcast Q1 2024 Webcast Q1 2024
2023 Rapport Presentation Webbsändning ESEF
Årsredovisning 2023
2024-04-16
Net Insight Arsredovisning 2023 549300BMCT8IT2CFDH63-2023-12-31-sv
Bokslutskommuniké Q4 2023
2024-02-16
Net Insight Bokslutskommunike 2023 Webcast Q4 2023 Final Webcast Q4
Kvartalsrapport Q3 2023
2023-11-09
Net Insight Delårsrapport Q3 2023 Net Insight Webcast Presentation Q3 2023 Webcast Q3 2023
Kvartalsrapport Q2 2023
2023-07-18
Net Insight Delårsrapport Q2 2023 Net Insight Webcast Q2 2023 (engelska) Net Insight Presentation of Interim Report Q2 2023 (engelska)
Kvartalsrapport Q1 2023
2023-05-03
Net Insight Delårsrapport Q1 2023 Net Insight Webcast Q1 2023 (engelska) Net Insight Presentation of Interim Report Q1 2023 (engelska)
2022 Rapport Presentation Webbsändning ESEF
Årsredovisning 2022
2023-04-21
Net Insight Arsredovisning 2022 549300BMCT8IT2CFDH63-2022-12-31-sv
Bokslutskommuniké Q4 2022
2023-02-21
Net Insight Bokslutskommunike 2022 Net Insight Presentation of Interim Report Q4 2022 (engelska)
Kvartalsrapport Q3 2022
2022-11-08
Net Insight Delårsrapport Q3 2022 Net Insight Presentation of Interim Report Q3 2022 (engelska)
Kvartalsrapport Q2 2022
2022-07-20
Net Insight Delårsrapport Q2 2022 Net Insight Presentation of Interim Report Q2 2022 (engelska)
Kvartalsrapport Q1 2022
2022-04-29
Net Insight Delårsrapport Q1 2022 Net Insight Presentation of Interim Report Q1 2022 (engelska)
2021 Rapport Presentation Webbsändning ESEF
Årsredovisning 2021
2022-04-22
Net Insight Årsredovisning 2021 549300BMCT8IT2CFDH63 2021 12 31 Sv
Bokslutskommuniké Q4 2021
2022-02-22
Net Insight Bokslutskommunike 2021 Net Insight Presentation of Interim Report Q4 2021 (engelska)
Kvartalsrapport Q3 2021
2021-11-09
Net Insight Delårsrapport Q3 2021 Net Insight Presentation of Interim Report Q3 2021 (engelska)
Kvartalsrapport Q2 2021
2021-07-16
Net Insight Delårsrapport Q2 2021 Net Insight Presentation of Interim Report Q2 2021 (engelska)
Kvartalsrapport Q1 2021
2021-04-20
Net Insight Delårsrapport Q1 2021 Net Insight Presentation of Interim Report Q1 2021 (engelska)
2020 Rapport Presentation Webbsändning ESEF
Årsredovisning 2020
2021-04-16
Net Insight Årsredovisning 2020
Bokslutskommuniké Q4 2020
2021-02-23
Net Insight Bokslutskommunike 2020 Net Insight Presentation of Interim Report Q4 2020 (engelska)
Kvartalsrapport Q3 2020
2020-11-04
Net Insight Delårsrapport Q3 2020 Net Insight Presentation of Interim Report Q3 2020 (engelska)
Kvartalsrapport Q2 2020
2020-07-21
Net Insight Delårsrapport Q2 2020 Net Insight Presentation of Interim Report Q2 2020 (engelska)
Kvartalsrapport Q1 2020
2020-04-29
Net Insight Delårsrapport Q1 2020 Net Insight Presentation of Interim Report Q1 2020 (engelska)
2019 Rapport Presentation Webbsändning ESEF
Årsredovisning 2019
2020-04-17
Net Insight Årsredovisning 2019
Bokslutskommuniké Q4 2019
2020-02-14
Net Insight Bokslutskommunike 2019 Net Insight Presentation of Interim Report Q4 2019 (engelska)
Kvartalsrapport Q3 2019
2019-10-29
Net Insight Delårsrapport Q3 2019 Net Insight Presentation of Interim Report Q3 2019 (engelska)
Kvartalsrapport Q2 2019
2019-07-19
Net Insight Delarsrapport Q2 2019 Net Insight Presentation of Interim Report Q2 2019 (engelska)
Kvartalsrapport Q1 2019
2019-04-25
Net Insight Delårsrapport Q1 2019 Net Insight Presentation of Interim Report Q1 2019 (engelska)
2018 Rapport Presentation Webbsändning ESEF
Årsredovisning 2018
2019-04-17
Net Insight Årsredovisning 2018
Bokslutskommuniké Q4 2018
2019-02-15
Net Insight Bokslutskommunike 2018 (PDF) Net Insight Presentation of Interim Report Q4 2018 (engelska)
Kvartalsrapport Q3 2018
2018-10-26
Net Insight Delarsrapport Q3 2018 (PDF) Net Insight Presentation of Interim Report Q3 2018 (engelska)
Kvartalsrapport Q2 2018
2018-07-20
Net Insight AB: Net Insight Delårsrapport Januari - juni 2018 Net Insight Presentation of Interim Report Q2 2018 (engelska)
Kvartalsrapport Q1 2018
2018-04-24
Net Insight Delarsrapport Januari - Mars 2018 Net Insight Presentation of Interim Report Q1 2018 (engelska)
2017 Rapport Presentation Webbsändning ESEF
Årsredovisning 2017
2018-04-17
Pressmeddelande (PDF)
Bokslutskommuniké Q4 2017
2018-02-14
Net Insight Bokslutskommunike 2017 Net Insight Presentation of Interim Report Q4 2017 (engelska)
Kvartalsrapport Q3 2017
2017-10-27
Net Insight Delarsrapport Januari - September 2017 Net Insight Presentation of Interim Report Q3 2017 (engelska)
Kvartalsrapport Q2 2017
2017-07-21
Net Insight Delarsrapport Januari-Juni 2017 Net Insight Presentation of Interim Report Q2 2017 (engelska)
Kvartalsrapport Q1 2017
2017-05-02
Net Insight Delarsrapport Januari - Mars 2017 Net Insight Presentation of Interim Report Q1 2017 (engelska)
2016 Rapport Presentation Webbsändning ESEF
Årsredovisning 2016
2017-04-18
Pressmeddelande (PDF)
Bokslutskommuniké Q4 2016
2017-02-16
Net Insight Bokslutskommunike 2016 Net Insight Presentation of Interim Report Q4 2016 (engelska)
Kvartalsrapport Q3 2016
2016-10-28
Net Insight Delårsrapport Januari - September 2016 Net Insight Presentation of Interim Report Q3 2016 (engelska)
Kvartalsrapport Q2 2016
2016-07-22
Net Insight Delårsrapport Januari - Juni 2016 Net Insight Presentation of Interim Report Q2 2016 (engelska)
Kvartalsrapport Q1 2016
2016-04-27
Net Insight delårsrapport Q1 2016 Net Insight Presentation of Interim Report Q1 2016 (engelska)
2015 Rapport Presentation Webbsändning ESEF
Årsredovisning 2015
2016-04-15
Net Insight Årsredovisning 2015 nu publicerad
Bokslutskommuniké Q4 2015
2016-02-17
Net Insight Bokslutskommuniké 2015 Net Insight Presentation of Interim Report Q4 2015 (engelska)
Kvartalsrapport Q3 2015
2015-10-28
Net Insight Delårsrapport Jan-September
Kvartalsrapport Q2 2015
2015-07-22
Net Insight Delårsrapport Jan-Juni 2015
Kvartalsrapport Q1 2015
2015-04-29
Net Insight Delårsrapport Q1 2015
2014 Rapport Presentation Webbsändning ESEF
Årsredovisning 2014
2015-04-16
Net Insight Årsredovisning 2014 nu på www.netinsight.net
Bokslutskommuniké Q4 2014
2015-02-13
Net Insight Bokslutskommuniké 2014
Kvartalsrapport Q3 2014
2014-10-27
Net Insight AB: Delårsrapport januari - september 2014
Kvartalsrapport Q2 2014
2014-07-22
Net Insight AB: Delårsrapport januari - juni 2014
Kvartalsrapport Q1 2014
2023-10-23
Net Insight Delårsrapport Q1 2014
2013 Rapport Presentation Webbsändning ESEF
Årsredovisning 2013
2014-04-17
Net Insight Årsredovisning 2013 nu på www.netinsight.net
Bokslutskommuniké Q4 2013
2014-02-14
Net Insight AB : BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013
Kvartalsrapport Q3 2013
2013-10-24
Net Insight AB: Delårsrapport Januari - September 2013
Kvartalsrapport Q2 2013
2013-07-19
Net Insight AB: Delårsrapport januari - juni 2013
Kvartalsrapport Q1 2013
2013-05-03
Delårsrapport januari - mars 2013
2012 Rapport Presentation Webbsändning ESEF
Årsredovisning 2012
2013-04-04
Net Insight Årsredovisning 2012 nu på www.netinsight.net
Bokslutskommuniké Q4 2012
2013-02-14
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012
Kvartalsrapport Q3 2012
2012-10-24
Delårsrapport Januari - September 2012
Kvartalsrapport Q2 2012
2012-07-20
Delårsrapport Januari - Juni 2012
Kvartalsrapport Q1 2012
2012-05-04
Delårsrapport Januari - Mars 2012
2011 Rapport Presentation Webbsändning ESEF
Årsredovisning 2011
2012-04-04
Net Insight Årsredovisning 2011
Bokslutskommuniké Q4 2011
2012-02-17
Net Insight Bokslutskommuniké 2011
Kvartalsrapport Q3 2011
2011-10-25
Net Insight Delårsrapport Q3 2011
Kvartalsrapport Q2 2011
2011-07-20
Net Insight Delårsrapport Q2 2011
Kvartalsrapport Q1 2011
2011-05-06
Net Insight Delårsrapport Q1 2011

Vill du veta mer om Net Insight?

Läs vd-bloggen Open Insight