VCC GmbH AGENCY FOR POSTPRODUCTION uppnår kostnadsbesparingar på 20 procent med Net Insights transportlösning

, ,
VCC tar nästa steg mot att utvidga sitt medianät

Stockholm - Net Insight, en ledande leverantör av effektiva och skalbara
transportlösningar för media-, TV- och IP-nät, tillkännager idag att VCC GmbH
AGENCY FOR POSTPRODUCTION, en av Europas största agenturer för post-produktion,
har uppnått kostnadsbesparingar på 20 procent genom att använda den effektiva
transportlösningen baserad på Net Insights Nimbra för att stödja nya sätt att
arbeta. VCC har beslutat att utöka sitt Nimbra-nät i takt med företagets
expansion.
Net Insight och VCC har samarbetat sedan 2006 då VCC beslutade sig för att
använda optisk teknik för att bli mer flexibla och konkurrenskraftiga gentemot
sina kunder. Genom den snabba, kostnadseffektiva transportlösningen för
professionell video har VCC kunnat spara tid och resekostnader när de producerar
tv-spotar, reklam och annat videomaterial med 20 procent .
VCC utökar nu sitt Nimbra-nät till ett nytt kontor i norra Tyskland samt
integrerar sitt dotterbolag Deli Bilder till det befintliga kontributionsnätet.
Nya nättjänster som SD-SDI, HD-SDI och Ethernet-tjänster i realtid kommer också
att införas.
"Tack vare Net Insights teknologi har vi kunnat erbjuda våra kunder överlägsen
kvalitet genom att underlätta virtuellt arbete och hjälpa till att optimera
arbetsflöden genom att lägga mer tid på arbete och mindre tid på att resa",
säger Frank Schliefer, CTO på VCC GmbH AGENCY FOR POSTPRODUCTION.
"Vårt mål är att ge affärsvärde genom teknik och tillsammans med vår kund VCC
har vi bidragit till att signifikant förändra sättet att arbeta med
professionell videoproduktion samt uppnå kostnadseffektivitet", säger Henrik
Svantesson, försäljningschef Tyskland, Net Insight AB.

För mer information, kontakta:
Henrik Svantesson, försäljningschef Tyskland, på Net Insight AB,
+46 8 685 04 70,henrik.svantesson@netinsight.net

Om Net Insight
Net Insight erbjuder världens mest effektiva och skalbara transportlösning för
medianät, digitalt marksänd TV, mobil-TV-nät och IPTV/kabelTVnät.
Net Insights produkter garanterar fullständig tjänstekvalitet (100% QoS) och tre
gånger mer effektivt utnyttjande av bandbredden i konvergerade transportnät. Net
Insights plattform Nimbra(TM) levererar video, tal och data med 50 procent lägre
driftskostnader och ökar kundens konkurrenskraft för existerande och nya
intäktsgenererande TV- och videotjänster.
Med Net Insights produkter levererar våra kunder publika mediatjänster till mer
än 100 miljoner människor i mer än 50 länder. Net Insight är noterat på NASDAQ
OMX Nordic Exchange, Stockholm.
För mer information, sewww.netinsight.net
Om VCC GmbH AGENCY FOR POSTPRODUCTION
För mer information, sewww.vcc.de


Pressmeddelande 11 Mars 2011:
http://hugin.info/130084/R/1496055/431874pdf


This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
    other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
     originality of the information contained therein.
Source: Net Insight AB via Thomson Reuters ONE
[HUG#1496055]