Net Insight utvalda för utbyggnad av marksänd digital-TV i Marocko

, ,
Stockholm - Net Insight, en ledande leverantör av effektiva och skalbara
transportlösningar för media-, TV- och IP-nät, meddelar idag att Société
Nationale de Radiodiffusion et de Télévision (SNRT), det nationella statliga TV-
bolaget i Marocko, har valt Net Insight för att bygga ut det befintliga digitala
marksända TV-nätet. Net Insight har vunnit denna order tillsammans med Ericsson
Marocko.

SNRT, det nationella statliga TV-bolaget i Marocko, kommer att använda Net
Insights Nimbra-plattform för att expandera sitt befintliga DTT-nät. Syftet med
nätexpansionen är att öka tillgängligheten i TV-nätet samt skydda de tjänster
och investeringar som redan gjorts.

Detta projekt är den senaste fasen i utbyggnaden av det digitala nätet för SNRT.
Net Insights Nimbra-plattform kommer att erbjuda tillgänglighets- och
kontrollfunktioner för både det befintliga och utökade nätet. Redundans kommer
att finnas både på DVB-ASI-nivå samt SDH-STM-1 trunknivå. Net Insights drift-
och övervakningssystem Nimbra Vision kommer att användas för att övervaka och
kontrollera kvaliteten och tillgängligheten på nättjänsterna.

Net Insight har vunnit denna order tillsammans med Ericsson Marocko. Ericsson
kommer vara huvudintegratör av projektet för att leverera projektledning,
support- och installationstjänster.

DTT-nätet kommer att vara i drift under 2011.

"Globalt sett har Net Insight ett starkt ledarskap inom marksända digital-TV-
nät. Med SNRT som vår senaste kund, går vi nu in på en ny marknad i den
nordafrikanska regionen, " säger Fredrik Trägårdh, VD på Net Insight. "Återigen
har en kund valt Net Insights mycket konkurrenskraftiga teknologi i kombination
med vårt partnerskap med Ericsson".För mer information, kontakta:
Fredrik Trägårdh, VD på Net Insight AB,
+46 8 685 04 00,fredrik.tragardh@netinsight.net


Om Net Insight
Net Insight erbjuder världens mest effektiva och skalbara transportlösning för
medianät, digitalt marksänd TV, mobil-TV-nät och IPTV/kabelTVnät.

Net Insights produkter garanterar fullständig tjänstekvalitet (100% QoS) och tre
gånger mer effektivt utnyttjande av bandbredden i konvergerade transportnät. Net
Insights plattform Nimbra(TM) levererar video, tal och data med 50 procent lägre
driftskostnader och ökar kundens konkurrenskraft för existerande och nya
intäktsgenererande TV- och videotjänster.

Med Net Insights produkter levererar våra kunder publika mediatjänster till mer
än 100 miljoner människor i mer än 40 länder. Net Insight är noterat på NASDAQ
OMX Nordic Exchange, Stockholm.

För mer information, se www.netinsight.net

Om SNRT
För mer information, se  www.snrt.ma/
Om Ericsson
För mer information, sewww.ericsson.com
Net Insight utvalda för utbyggnad av marksänd digital-TV i Marocko:
http://hugin.info/130084/R/1498434/434074pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
    other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
     originality of the information contained therein.

Source: Net Insight AB via Thomson Reuters ONE

[HUG#1498434]