Net Insights valberedning för 2016 har utsetts

, , , ,

I enlighet med beslut på årsstämman 7 maj 2015 ska ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2016 utses av de fyra till röstetalets största aktieägarna. Därutöver ska valberedningen bestå av bolagets styrelseordförande.

Valberedningen inför årsstämman 2016 utgörs av Jan Barchan (Briban Invest), Lars Bergkvist (Lannebo Fonder), Ramsay Brufer (Alecta), Marianne Flink (Swedbank Robur) samt Lars Berg (styrelseordförande i Net Insight AB). Valberedningen har utsett Lars Bergkvist (Lannebo Fonder) till sin ordförande.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman framlägga förslag till stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande och revisorer samt arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt eventuell ersättning för utskottsarbete liksom arvodering av revisorer. Dessutom skall valberedningen lämna förslag till principer för utseende av valberedningen och uppgifter inför årsstämman 2017.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post, senast den 15 mars 2016, till valberedningens ordförande Lars Bergkvist: lars.bergkvist@lannebofonder.se.

För mer information, kontakta:
Lars Bergkvist, valberedningens ordförande
Lars Berg, styrelseordförande i Net Insight AB,
som båda kan nås via: Susanne Jonasson, VD-assistent, telefon: 08-685 04 00,
eller via e-post:susanne.jonasson@netinsight.net

Om Net Insight

Net Insights vision är att möjliggöra en live och interaktiv TV-upplevelse för alla världen över. Net Insight levererar medietransportlösningar som hjälper TV-bolag, innehållsägare och leverantörer av nättjänster att aktivera TV-konsumenterna genom att skapa högkvalitetsupplevelser värda att betala för, med live- och lokalt innehåll som är en del av TV-konsumentens värld och interaktiva upplevelser som de vill vara delaktiga i.

Företagets lösningar möjliggör användarvänliga medietransportlösningar med live-, interaktivt och on-demand-innehåll, som gör det möjligt för kunderna att fokusera på att leverera optimala upplevelser till TV-konsumenten. Net Insights styrka ligger i vår förmåga att leverera videotransport på såväl stor som liten skala, från livesändningar via internet till transport av ultra-HD i globala medienätverk.

Fler än 200 ledande kunder levererar affärskritiska medietjänster med Net Insights produkter i över 60 länder. Net Insight är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm.

För mer information, senetinsight.net

Net Insights valberedning för 2016 har utsetts


This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Net Insight AB via Globenewswire

HUG#1958475