Net Insight AB : Net Insight Delårsrapport Januari – September 2015

, , , , , , ,

 

Förvärv för långsiktig tillväxt

Citat från verkställande direktör Fredrik Tumegård:

"Vi förvärvar det amerikanska mjukvarubolaget ScheduALL och har haft ett stadigt inflöde av affärer."

 

Tredje kvartalet 2015

  • Nettoomsättningen uppgick till 84,3 MSEK (112,2) motsvarande en minskning om -24,9% jämfört med samma period föregående år. Minsk­ningen är -31,6% i jämförbara valutor.
  • Rörelseresultatet uppgick till 9,5 MSEK (31,4), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 11,3% (28,0).
  • Totalt kassaflöde uppgick till -8,5 MSEK (55,6).

Januari – September 2015

  • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 265,2 (287,3) motsvarande en minskning om -7,7% jämfört med samma period föregående år. I jämför­bara valutor innebär detta en minskning om -16,8%.
  • Rörelseresultatet uppgick till 20,6 MSEK (47,9), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 7,8% (16,7).
  • Totalt kassaflöde uppgick till 4,3 MSEK (69,4).

 

Väsentliga händelser

 

  • Avtal om förvärv av det amerikanska mjukvarubolaget ScheduALL i syfte att stärka Net Insights marknadsposition inom medietjänster och orkestrering av arbetsflöden. Förvärvet slutfördes den första oktober.
  • Ett betydande avtal tecknas med Swisscom Broadcast för leverans av rikstäckande nät för marksänd digital-TV (DTT) i Schweiz.
  • Net Insight vinner IABMs design & innovationspris inom kategorin system, automation och kontroll för bolagets Customer Provisioned Networks-lösning.
  • Net Insight återköper 2,7 miljoner aktier i enlighet med stämmomandat till ett värde av 7,5 MSEK.

 

För mer information, kontakta:
Fredrik Tumegård, VD på Net Insight AB, +46 8 685 04 00, 
fredrik.tumegard@netinsight.net
Thomas Bergström, Finanschef på Net Insight AB, +46 8 685 04 00, thomas.bergstrom@netinsight.net

Informationen är sådan som Net Insight ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 oktober 2015 kl. 08.45.

Om Net Insight

Net Insights vision är att möjliggöra en live och interaktiv TV-upplevelse för alla världen över. Net Insight levererar medietransportlösningar som hjälper TV-bolag, innehållsägare och leverantörer av nättjänster att aktivera TV-konsumenterna genom att skapa högkvalitetsupplevelser värda att betala för, med live- och lokalt innehåll som är en del av TV-konsumentens värld och interaktiva upplevelser som de vill vara delaktiga i.

Företagets lösningar möjliggör användarvänliga medietransportlösningar med live-, interaktivt och on-demand-innehåll, som gör det möjligt för kunderna att fokusera på att leverera optimala upplevelser till TV-konsumenten. Net Insights styrka ligger i vår förmåga att leverera videotransport på såväl stor som liten skala, från livesändningar via internet till transport av ultra-HD i globala medienätverk.

Fler än 200 ledande kunder levererar affärskritiska medietjänster med Net Insights produkter i över 60 länder. Net Insight är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm.

För mer information, se netinsight.net

 

Net Insight Delårsrapport Jan-September


This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Net Insight AB via Globenewswire

HUG#1961888